Föreläsningar och seminarier

Informationsmöte gällande Macchiarini-ärendet för medarbetare och studenter

2016-09-0814:00 till 15:30 Föreläsningssal Gustaf Retzius (cesar), Berzelius väg 3, campus SolnaCampus Solna

Sten Heckscher presenterar sin utredning ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet” som tagits fram på uppdrag av Karolinska Institutets konsistorium (styrelse)

Antalet platser är begränsat och förbehålls KI:s medarbetare och studenter men mötet kommer att direktsändas och en sammanfattning av mötet kommer att publiceras på internwebben.ki.se.

Läs mer om informationsmötet..

Student