Annan

How can I be - a PhD-student?

2016-03-2212:00 till 13:00 Torget, BZ Berzelius väg 3Campus SolnaKarriärservice

Vill du doktorera? Kom och lyssna på vårt lunchseminarium på engelska om forskarstudier.

KI har över 2000 registrerade doktorander vilket innebär att vi utbildar en tredjedel av alla som disputerar inom medicinsk vetenskap i Sverige. Doktoranderna bidrar i stor utsträckning till den forskning som bedrivs vid KI och det finns gott om möjligheter i stimulerande miljöer  inom många olika forskningsområden. En forskarexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Dit når man efter fyra års utbildning på forskarnivå och en disputation där man försvarar sin avhandling. Som doktorand ägnar du dig åt ett forskningsprojekt under ledning av en erfaren forskare och följer samtidigt en individuell studieplan.

Robert Harris, studierektor för forskarstudier, kommer att ge dig mer information om processen och doktoranderna Matilda Liljedahl som kombinerade medicinstudier och forskning och Frank (Chenfei) Ning alumn från KIs masterprogram i toxikologi som nu forskar vid MBB kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Smörgåsar serveras från 11.30

Anmälan stängd - fullbokat

Contact person: Emma Hägg
KarriärStudent