Föreläsningar och seminarier

Geneditering // Editing Humanity

This page in English
2017-12-1217:15 till 19:00 Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmansvägen 10-12 Stockholm Annan

Gratis vid anmälan via facebook, dock begränsat antal platser - anmäl dig direkt!

Vi föder barn allt senare, vilka följder får det? Hör om moderna IVF-behandlingar och om forskning om fertilitetsproblematik.
Välkomna att träffa kunniga forskare som berättar om geneditering och den revolutionerande CRISPR/Cas9-tekniken!

  • Vilka är de stora kontroverserna kring geneditering?
  • Hur säker är tekniken?
  • På vilka sätt kan geneditering användas och vilka är möjligheterna?
  • Kommer barn kunna "tillverkas på labb"?

Hör forskarna berätta om bland annat nuvarande praxis vid fertilitetsproblematik, utvecklingen av genediteringstekniken, insatser och möjligheter i grundforskningen och de utmaningar som ligger framför fältet. Välkommen att ställa dina frågor på plats!

Medverkande
Julius Hreinsson, laboratoriechef vid Reproduktionsmedicin Karolinska sjukhuset

Nerges Winblad, doktorand på Fredrik Lanners laboratorium vid Karolinska Institutet och expert på CRISPR/Cas9 genediteringsteknik. Nerges Winblad studerade vid Broad Institute på Feng Zhangs labb, en av pionjärerna som utvecklat tekniken.

Alvaro Paza Reyes, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet - expert på embryonalutveckling och geneditering – Alvaro Paza Reyes är en av de första forskarna som genomfört experiment med CRISPR/CAS9 på mänskliga embryon.

Moderator
John Paul Schell, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet - expert på tidiga utvecklingsstadier och stamcellsbiologi. John Paul Schell har varit involverat i utställningen Den osynliga kroppen och har ett brinnande intresse för att kommunicera forskning.

Språk
Seminariet hålls på engelska

Student