Föreläsningar och seminarier

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

2017-10-2409:00 till 12:00 Inghesalen, Tomtebodavägen 18 ACampus SolnaUniversitetsbiblioteket

Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och diskussion, framtidsperspektiv); praktiska tips.

Föreläsningen vänder sig till doktorander på KI vars disputation kommer att äga rum 3-12 månader senare. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se. Anmäl dig senast 22 oktober.

Föreläsare: Professor Joe DePierre

Contact person: Sara Lind
BibliotekDoktorandForskarutbildningForskarutbildningsprogramKarriär