Föreläsningar och seminarier

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

2017-05-0909:00 till 12:00 Sal 221, Alfred Nobels allé 10Campus FlemingsbergUniversitetsbiblioteket

Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och diskussion, framtidsperspektiv); praktiska tips.

Föreläsningen vänder sig till doktorander på KI vars disputation kommer att äga rum 3-12 månader senare. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se.

Föreläsare är professor Joe DePierre.

Läs mer och anmäl dig

Contact person: Sara Lind
Forskarutbildningsprogram