Kalender

E.g., 2019-01-20
E.g., 2019-01-20

Tisdag 22 Januari

16:30 till 17:30

KIB workshop: Finding scientific resources for your master's thesis

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
When you write your Master’s thesis, you are expected to use trustworthy scientific sources. It is consequently vital that you know how to find the ones most vital to your project. During this session, you will learn principles and techniques for searching databases efficiently in order to find the...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 29 Januari

16:30 till 17:30

KIB workshop: Q&A about Writing the Master's Thesis

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Do you have questions about how to plan, complete and successfully write your Master's thesis? Then this workshop is for you! During this workshop you will have the opportunity to ask questions of and exchange tips and best practices with your fellow students, KI Academic Writing Support...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Onsdag 30 Januari

17:30 till 18:30

Networking for master students

Room: Karolina, Widerströmska, Tomtebodavägen 18 A, Solna
Campus Solna
Lär dig bygga ett framgångsrikt nätverk! I den här interaktiva workshopen förklarar Andrew Hennigan varför nätverk är så värdefullt och hur man på bästa sätt bygger ett nätverk som kommer att hjälpa dig i din framtida karriär. Workshopen riktar sig till master studenter och kommer att ges på...
Föreläsningar och seminarier
Karriärservice

Tisdag 5 Februari

16:30 till 17:30

KIB workshop: Managing and Organising your References with Endnote Online

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Keeping track of your sources and formatting them correctly are central aspects of writing your Master’s thesis. Reference management programs can help you collect, format and organise your sources. During this workshop, you will learn how to use one of the most commonly used reference management...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Onsdag 13 Februari

13:00 till 15:30

KIB workshop: Writing an Introduction

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
This workshop will focus on the function and structure of the introduction, on how to synthesise sources, prepare the reader for the aim, and create cohesion throughout the text. We will discuss and analyse two sample introductions, and you will also have the opportunity to work on your own text...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 18 Februari

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

Synapsen 2, University Library
Campus Solna
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar. Läs mer och anmäl dig på...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Onsdag 20 Februari

10:00 till 12:00

Webinar: Writing an Introduction

Webinar
Annan
This workshop will focus on the function and structure of the introduction, on how to synthesise sources, prepare the reader for the aim, and create cohesion throughout the text. We will discuss and analyse two sample introductions, and you will also have the opportunity to work on your own text...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00 till 15:30

KIB-Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser

Synapsen 2, University Library
Campus Solna
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar. Läs mer och anmäl dig på bibliotekets sida.
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 4 Mars

13:00 till 14:30

KIB workshop: Writing Popular Science

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
When you write about your research, you need to be able to adjust your writing to your intended readers – whether they are life scientists in another field, members of a research-funding agency, or an interested member of the general public. Writing a popular science summary may also be a...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Onsdag 6 Mars

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning

Synapsen 2, University Library
Campus Solna
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Läs mer och anmäl dig på bibliotekets sida.
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 12 Mars

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Synapsen 2, University Library
Campus Solna
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Onsdag 13 Mars

13:00 till 15:00

KIB-workshop: Att skriva populärvetenskapligt – för doktorander och forskare

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
När du skriver om din forskning ska du alltid anpassa din text till de avsedda läsarna – oavsett om de är forskare inom ett annat fält, forskningsfinansiärer eller bara forskningsintresserade i allmänhet. Under den här workshoppen kommer du att få att få råd om hur du kan anpassa innehållet,...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 14 Mars

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter

Synapsen 2, University Library
Campus Solna
En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här workshopen diskuteras sökmetodik, databaser...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 18 Mars

13:00 till 15:30

KIB workshop: Writing Clearly

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the overall structure of your text; it also applies to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 21 Mars

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Publicera med genomslag – välja tidskrift för publicering

Synapsen 2, University Library
Campus Solna
Att välja tidskrift för publicering är inte ett helt enkelt beslut. Det finns flera aspekter att fundera över i samband med valet. Den här workshopen kommer att diskutera faktorer som tidskriftens ämnesinriktning och läsare, Journal Impact Factor, Open Access och annat. Dessa faktorer kommer att...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Fredag 22 Mars

09:00 till 12:00

KIB-Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Hörsal Atrium, Nobels väg 12 B
Campus Solna
Ur innehållet: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 26 Mars

10:00 till 12:00

KIB-Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 28 Mars

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar. Läs mer och anmäl dig på...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Lördag 30 Mars

09:00 till 16:30

Rethinking Higher Education: Inspired by the Sustainable Development Goals

Aula Medica, Nobels väg 6
Campus Solna
During this one-day conference, students, teachers, researchers and other higher education professionals are invited to explore how we can take responsibility for, and be inspired by, these goals in our educational programs, research, and collaboration with society. Well into the 21st century, we...
Konferenser och symposier

Torsdag 11 April

13:00 till 15:00

Webinar: Writing Clearly

Webinar
Annan
In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the overall structure of your text; it also applies to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Fredag 12 April

09:00 till 12:00

KIB workshop: Writing a Dicussion

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
This workshop will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During this workshop, we will analyse and discuss two...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 15 April

13:00 till 15:00

Webinar: Writing a Discussion

Webinar
Annan
This webinar will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During this workshop, we will analyse and discuss two...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 16 April

16:30 till 18:00

KIB-Workshop: Open Science-databaser

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Under workshopen kommer fyra fritt tillgängliga biomolekylära databaser att presenteras. Du kommer ges möjlighet att utforska två “ELIXIR"-databaser (Europe PMB and Biostudies) som erbjuder textanalys så väl som datapublicerings- och länkningsfunktioner. Vi tittar också närmare på två "genombrotts...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Onsdag 24 April

13:00 till 15:00

KIB workshop: Writing an Abstract

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
The abstract is a short but central part of any scientific text, including the Master's thesis. During this workshop, you will receive hands-on tips, techniques, practice and feedback, all of which will help you write a concise, effective, but also comprehensive abstract. Note: This is a hands-on...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00 till 15:30

KIB-Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar. Läs mer och anmäl dig på bibliotekets sida.
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 25 April

13:00 till 14:00

KIB-Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 6 Maj

09:00 till 12:00

KIB-Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Hörsal 4Y, ANA 8
Campus Flemingsberg
Ur innehållet: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 9 Maj

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Läs mer och anmäl dig på bibliotekets sida.
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 16 Maj

10:00 till 12:00

KIB workshop: Effective Peer Review

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
As part of the examination for your Master’s thesis, you are asked to give feedback on one (or more) of your fellow students’ theses. During this workshop, you will receive advice on how to give precise and helpful feedback to your peers, and you will have the chance to practice doing so. This is a...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 21 Maj

13:00 till 14:30

KIB-Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
I den här workshopen kommer vi att guida dig genom några resurser som kan hjälpa dig att skapa en uppdaterad publikationslista. Listan kan berikas med antal citeringar, idskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexten. Vi kommer också att ta dig igenom stegen för att skapa ett författar-ID (...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 28 Maj

16:30 till 18:00

KIB-Workshop: Open Science-databaser

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Under workshopen kommer fyra fritt tillgängliga biomolekylära databaser att presenteras. Du kommer ges möjlighet att utforska två “ELIXIR"-databaser (Europe PMB and Biostudies) som erbjuder textanalys så väl som datapublicerings- och länkningsfunktioner. Vi tittar också närmare på två "genombrotts...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 3 Juni

13:00 till 14:30

KIB-Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
I den här workshopen kommer vi att guida dig genom några resurser som kan hjälpa dig att skapa en uppdaterad publikationslista. Listan kan berikas med antal citeringar, idskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexten. Vi kommer också att ta dig igenom stegen för att skapa ett författar-ID (...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 4 Juni

13:00 till 15:00

KIB workshop: How to Transform Your Master's Thesis into a Publishable Article

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Once you have completed your Master's thesis, you may want to turn it into a research article and submit it to a scientific journal. What do you need to think about as you do so? In what ways does a Master's thesis differ from a publishable article? During this workshop, you will receive hands-on...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 11 Juni

10:00 till 12:00

KIB-Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Onsdag 12 Juni

13:00 till 16:00

KIB-workshop: Muntlig presentation

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Muntliga presentationer utgör en viktig del av utbytet forskare emellan. Under denna intensiva workshop kommer du att få praktiska råd och konkret feedback för att hjälpa dig att hålla tydliga och intresseväckande presentationer. Inför workshoppen ombeds du att förbereda dig genom att göra ett...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
E.g., 2019-01-20
E.g., 2019-01-20

Tisdag 22 Januari

Tisdag 29 Januari

Onsdag 30 Januari

Tisdag 5 Februari

Onsdag 13 Februari

Måndag 18 Februari

Onsdag 20 Februari

Måndag 4 Mars

Onsdag 6 Mars

Tisdag 12 Mars

Onsdag 13 Mars

Torsdag 14 Mars

Måndag 18 Mars

Torsdag 21 Mars

Fredag 22 Mars

Tisdag 26 Mars

Torsdag 28 Mars

Lördag 30 Mars

Torsdag 11 April

Fredag 12 April

Måndag 15 April

Tisdag 16 April

Onsdag 24 April

Torsdag 25 April

Måndag 6 Maj

Torsdag 9 Maj

Torsdag 16 Maj

Tisdag 21 Maj

Tisdag 28 Maj

Måndag 3 Juni

Tisdag 4 Juni

Tisdag 11 Juni

Onsdag 12 Juni