Kalender

E.g., 2018-02-22
E.g., 2018-02-22

Torsdag 22 Februari

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Jan Zedenius

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Jan Zedenius The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 16:00

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
2 Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar. Workshoppen riktar sig till...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 26 Februari

15:30 till 18:00

SSK Karriärevent

Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
ANA 23 är där det händer! Det kommer att ske ett givande utbyte emellan Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset. Varför? För att ge oss studenter inspiration och motivation! Vad gör man på Tema Bild & Funktion? Vad händer egentligen på trauma? Sommarjobb 2018? Vad kan Karolinska...
Annan
Karriärservice

Tisdag 27 Februari

13:00 till 16:00

Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar. Workshoppen riktar sig till doktorander och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
17:00 till 18:00

5 saker du bör göra på LinkedIn före CHaSE

Webinar - online
Annan
Förebered dig och din LinkedIn-profil för CHaSE karriärmässan som kåren anordnar den 7 mars. Läs mer om webinariet och anmäl dig på den engelska sidan . Webinaret hålls på engelska. Om du inte kan lyssna live kommer webinaret finnas tillgängligt efter sändning på KI Karriärservice kanal på KI Play...
Annan
Karriärservice

Torsdag 1 Mars

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Helle Kieler

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Helle Kieler The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

Onsdag 7 Mars

09:00 till 17:00

CHaSE

Nobels väg 6
Campus Solna
CHaSE (Careers in Health and Science Exposition) is a career fair exposition at Karolinska Institute for those seeking exciting job opportunities. A unique and interactive career fair at Karolinska Institute, where the life science companies and YOU, the future of the life science sector, can...
Konferenser och symposier
13:00 till 16:00

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Denna workshop fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar litteraturöversiktens funktion och struktur...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 8 Mars

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Ingrid Skelton Kockum

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Ingrid Skelton Kockum The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 15:00

Webinar: Writing an Introduction

Online
Annan
This workshop will focus on the function and structure of the introduction, on how to synthesise sources, prepare the reader for the aim, and create cohesion throughout the text. We will discuss and analyse sample introductions, and you will have the opportunity to work on your own text. The...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Onsdag 14 Mars

13:00 till 16:00

Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här workshopen diskuteras sökmetodik, databaser...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 15 Mars

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Anna Färnert

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Anna Färnert The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

Måndag 19 Mars

09:00 till 12:00

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Sal H3, Blå, Alfred Nobels allé 23
Campus Flemingsberg
Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 22 Mars

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Ulrika Ådén

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Ulrika Ådén The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 14:00

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 26 Mars

13:00 till 16:00

Workshop: Academic Writing - Writing Clearly

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
This workshop is a crash course in writing clear, effective and formal sentences in the English language. While the workshop sessions Writing an Introduction and Writing a Discussion mostly cover the structural aspects of these sections of your thesis, this session focuses on hands-on tips and...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 5 April

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Maria Albin

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Maria Albin The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 16:00

Workshop: Writing a Discussion

Synapsen 1, University Library
Annan
This workshop will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During the session, we will analyse and discuss two...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00 till 16:00

Workshop: Publicera med genomslag – välja tidskrift för publicering

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Att välja tidskrift för publicering är inte ett helt enkelt beslut. Det finns flera aspekter att fundera över i samband med valet. Den här workshopen kommer att diskutera faktorer som tidskriftens ämnesinriktning och läsare, Journal Impact Factor, Open Access och annat. Dessa faktorer kommer att...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 9 April

16:30 till 18:30

Workshop: Giving an Oral Presentation

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Giving oral presentations is an essential part of scholarly exchange. During this workshop, we will discuss how to plan, prepare for, structure and deliver an effective oral presentation. We will also discuss how to avoid being nervous. The workshop is free, but you need to register. The KI...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 10 April

13:00 till 16:00

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar. Workshoppen riktar sig till...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 12 April

10:00 till 12:00

Webinar: Writing a Discussion

Online
Annan
This workshop will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During the session, we will analyse and discuss two...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Martin Bergö

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Martin Bergö The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 16:00

Workshop: Upptäcka och hantera molekylär information

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Syftet med workshoppen är att visa hur man kan få tillgång till molekylär-information. Workshoppen tar sin utgångspunkt i NCBI Gene respektive portal BioGPS. Sessionen kan utgöra en bas för mera avancerade bioinformatik-kurser på KI. Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 19 April

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Ganesh Acharya

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Ganesh Acharya The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 16:00

Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar. Workshoppen riktar sig till doktorander och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
16:30 till 17:30

Webinar: Writing an Abstract

Online
Annan
The abstract is a short but central part of any scientific text, including the Master's thesis. During this session, you will learn what to include in the abstract, what to exclude, and how to ensure your abstract is comprehensive yet concise and effective. We will analyse and discuss two sample...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Måndag 23 April

13:00 till 15:00

Webinar: Academic Writing - Writing Clearly

Online
Annan
This workshop is a crash course in writing clear, effective and formal sentences in the English language. While the workshop sessions Writing an Introduction and Writing a Discussion mostly cover the structural aspects of these sections of your thesis, this session focuses on hands-on tips and...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 26 April

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Thomas Nyström

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Thomas Nyström The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

Torsdag 3 Maj

09:00 till 12:00

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Sal Petrén, Nobels väg 12B
Campus Solna
Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Erik Eliasson

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Erik Eliasson The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

Tisdag 8 Maj

13:00 till 16:00

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Denna workshop fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar litteraturöversiktens funktion och struktur...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 10 Maj

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Anca Catrina

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Anca Catrina The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

Tisdag 15 Maj

13:00 till 14:00

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 17 Maj

13:00 till 15:00

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 22 Maj

13:00 till 14:30

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
I denna workshop kommer vi att guida dig genom några resurser som kan hjälpa dig att skapa en uppdaterad publikationslista. Listan kan berikas med antal citeringar, idskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexten. Vi kommer också att ta dig igenom stegen för att skapa ett författar-ID (ORCID...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Onsdag 23 Maj

13:00 till 14:30

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
I denna workshop kommer vi att guida dig genom några resurser som kan hjälpa dig att skapa en uppdaterad publikationslista. Listan kan berikas med antal citeringar, idskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexten. Vi kommer också att ta dig igenom stegen för att skapa ett författar-ID (ORCID...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Tisdag 29 Maj

13:00 till 15:00

Workshop: Biomolekylära "genombrotts-databaser"

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Det finns för närvarande över 1700 biomolekylära databaser och nya utvecklas kontinuerligt. Att hålla sig uppdaterad är svår. Ett sätt är att ta råd från tidningen Nuclear Acid Research (NAR) Database Edition. År 2017 föreslog NAR ett antal "genombrotts-databaser". Under den här workshopen får du...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
E.g., 2018-02-22
E.g., 2018-02-22

Torsdag 22 Februari

Måndag 26 Februari

Tisdag 27 Februari

Torsdag 1 Mars

Onsdag 7 Mars

Torsdag 8 Mars

Onsdag 14 Mars

Torsdag 15 Mars

Måndag 19 Mars

Torsdag 22 Mars

Måndag 26 Mars

Torsdag 5 April

Måndag 9 April

Tisdag 10 April

Torsdag 12 April

Torsdag 19 April

Måndag 23 April

Torsdag 26 April

Torsdag 3 Maj

Tisdag 8 Maj

Torsdag 10 Maj

Tisdag 15 Maj

Torsdag 17 Maj

Tisdag 22 Maj

Onsdag 23 Maj

Tisdag 29 Maj