Josefine Karlsson, student på röntgensjuksköterskeprogrammet

Eftersom jag är intresserad av att jobba kreativt och samtidigt är intresserad av teknik så drogs mina ögon till röntgensjuksköterskeprogrammet. Att tycka om att träffa nya människor och att just kunna tänka kreativt och fritt är oerhört viktigt egenskaper har jag märkt under mina praktikplaceringar. När projektionsboken inte går att följa behöver du själv hitta en lösning och helt enkelt vara lite påhittig. För vi är lite som vårdens fotografer. För att kunna påvisa eventuella sjukdomar eller andra problem behövs en bra bild, och det är tack vare oss röntgensjuksköterskor som det är möjligt.

När du jobbar på röntgen så vet du aldrig vad du kommer att få se under arbetsdagen. Det kan vara allt ifrån en bruten arm eller till något mycket mer allvarligt. Det är på röntgen det händer och på de sjukhusen jag varit på så brukar vi beskriva röntgenavdelningen som sjukhusets mötesplats, för där tar vi verkligen emot alla.

RöntgensjuksköterskeprogrammetStudentUtbildningsprogram