Johanna Lord, student på Logopedprogrammet

Jag valde min utbildning eftersom den är en blandning av det medicinska och humanistiska området, vilket jag gillar. Vi har kurser i allmän medicin såväl som mer specifika kurser inom det logopediska fältet, kurser i lingvistik samt psykologi. Genom kurserna inom lingvistik får vi en grundkunskap om språkets uppbyggnad och därefter byggs kunskaperna på i kurser som språkutveckling och utvecklingspsykologi.

Något som också är utvecklande är att vi redan första veckorna på programmet får chans att träffa verksamma logopeder och observera deras dagliga arbete. Det gör att man tidigt ser vad arbetet som logoped innebär och håller även kontakt med logopedin när man läser andra kurser. Vi är en liten klass, vilket bidrar en bra gemenskap där man hjälper varandra genom att plugga tillsammans. Att efter studierna kunna hjälpa människor och göra deras vardag lättare genom att arbeta med deras kommunikationsförmåga känns väldigt intressant och viktigt.

CampusStudentUtbildningsprogram