Jasmin Barimani, examen från Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi

Att kunna mildra eller helt bota en patients besvär känns fantastiskt.

På kliniska fysiologen i Huddinge jobbar vi med diagnostik av hjärt- kärl och lungsjukdomar. Att jobba på ett stort sjukhus innebär att få arbeta med mycket kompetent och erfaren personal samt den nyaste tekniken inom sjukvård. Ofta är patienterna som kommer till oss väldigt sjuka och diagnostiken kan vara komplex. En patient som har ett sviktande hjärta kan ha det av många olika anledningar. Med ultraljud gör vi olika undersökningar på hjärtat för att hitta rätt behandling för just den patienten.

På kliniska fysiologen arbetar BMA och läkare i tätt samarbete med varandra. Att hitta orsaken till en människas lidande och därmed kunna sätta in behandling som kan mildra eller helt bota en patients besvär känns fantastiskt.

Biomedicinsk analytikerprogrammet