Jag ville ha ett jobb som man aldrig tröttnar på!

Rickard Sandberg tog sin examen från biomedicinprogrammet år 2000. Sedan dess har han hunnit doktorera och plugga vid MIT i Boston. Nu leder han en egen forskargrupp på Institutionen för cell- och molekylärbiologi på KI.

Du gick biomedicinprogrammet när det var nystartat. Vad har hänt i ditt liv sedan dess?

- Jag åkte till San Diego, där jag under ett år gjorde mitt examensjobb. Sedan började jag doktorera på Mikrotumörbiologiskt centrum på KI. Min post doc gjorde jag på Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Boston och därefter startade jag min egen forskargrupp här på Institutionen för cell- och molekylärbiologi på KI. Nu är vi en grupp på elva personer som arbetar i ett grundforskningsprojekt med att ta fram genomiska metoder för att förstå biologiska processer.

Hur kom det sig att du valde en karriär som forskare?

- Huvudskälet var att jag ville ha ett jobb som man aldrig tröttnar på! Jag har hur roligt som helst och tycker faktiskt att det känns lyxigt att få betalt för någonting som jag tycker så mycket om att göra.

Vad fanns det för fördelar med att läsa biomedicinprogrammet på KI?

- Det mest positiva tycker jag var att kurserna låg ute på de olika institutionerna. Vi kom nära forskargrupperna och blev hela tiden uppdaterade på allt som hände. Sedan tycker jag att examensjobbet var väldigt roligt, att vi omedelbart fick tillämpa våra nya kunskaper i praktiken. Att jag studerade på Karolinska Institutet öppnade också många möjligheter, till exempel att jag kunde göra examensarbetet på SALK Institute i San Diego.

Text: Catharina Bergsten

AlumnBiomedicinprogrammet