"Jag vill jobba med att utveckla och motivera människor till att leva så självständigt de kan"

Josefin Hermansson, student på Arbetsterapeutprogrammet.

– Jag valde Arbetsterapeutprogrammet eftersom jag vill jobba med att utveckla och motivera människor till att leva så självständigt de kan, utifrån sin egen förmåga. Josefin Hermansson, ArbetsterapeutprogrammetTidigare har jag varit personlig assistent och jag ville fortsätta att jobba med människor. Efter att jag hade läst på om utbildningen till arbetsterapeut så var det för mig det självklara valet. Dels för att jag får jobba med att motivera människor, dels för att det är ett brett yrke med många valmöjligheter även som nyutexaminerad.

Berätta om dina möten med patienter!
– Från mina patientmöten under praktikveckorna har jag främst fått med mig positiva upplevelser då min handledare har kunnat hjälpa patienterna med bland annat hjälpmedel som gör en så stor skillnad i deras vardag. Det bästa patientmötet var med en man som efter en längre tids bedömning och utvärdering hade fått en permobil. Nu kunde han äntligen följa med sin fru på längre promenader eller ta sig till affären som låg 10 minuter bort, utan att behöva ta bilen. Det var fint att se hur ett hjälpmedel kan ge en så ökad livskvalitet för en människa. De svåraste patientmötena var de fall då man ville hjälpa en person som inte ville ta emot någon hjälp, på grund av till exempel depression. Men det hör till jobbet som arbetsterapeut att ha individen och hans eller hennes behov i centrum.