”Jag valde Kandidatprogrammet i biomedicin för att följa mitt intresse för just biologi och medicin”

David Koso, student på Kandidatprogrammet i Biomedicin.

– Jag valde Kandidatprogrammet i biomedicin förDavid Koso, Kandidatprogrammet i Biomedicin
att följa mitt intresse för just biologi och medicin. Det faktum att man studerar alla mänskliga processer från molekylär nivå och uppåt i både patologiska och friska tillstånd, kompletterar de grundkunskaper som jag fick i gymnasiet. Jag har vetat ganska länge att biomedicinområdet är rätt väg för mig, så att söka Kandidatprogrammet i biomedicin var något jag hade planerat sedan tidigare.

Har du gjort rätt val?
– Kandidatprogrammet i biomedicin har gett mig en detaljerad uppfattning om hur kemiska och biologiska processer fungerar inom människan och vad man är uppbyggd av, samt hur organismer reagerar i olika tillstånd. Från början kunde jag inte ana hur mycket mer det fanns kvar att lära sig på högskolenivå jämfört med gymnasiet. Med tanke på att jag läste naturvetenskapsprogrammet med inriktning medicin på gymnasiet, så var detta det mest självklara valet för mig.

Student