”Jag ska bli läkare trots dyslexin!”

Bild av Maria Wennberg.

När Maria Wennberg var liten hade hon mycket spring i benen på lektionerna i skolan. Men för hennes del handlade det inte om koncentrationsproblem – utan om grav dyslexi. Maria hittade då en egen metod för effektiv inlärning.

Maria Wennberg

Ålder: 27 år 
Från: Kungälv
Studerar: Läkarprogrammet
Framtid: ”Jag vill specialisera mig, men har inte bestämt
inriktning eftersom allt jag provat på känns så roligt.”

–  Genom att gå runt och lyssna och titta på vad de andra barnen hade ritat och antecknat fick jag en större och bättre bild av ämnet jag skulle lära mig. Själv hade jag stora problem med att läsa och skriva, men det var inget man talade högt om. Diagnosen som visade att jag har solklar dyslexi fick jag inte förrän sista året på gymnasiet, berättar hon.

I dag går Maria den nionde terminen på läkarprogrammet och hon har hittills klarat alla tentor. Tricket är att plugga mycket, men på ett eget, anpassat sätt.

– Jag lyssnar noga på föreläsningarna och ritar bilder eller kartor över det jag hör. Väl hemma gör jag teckningar som är flera meter stora och som jag sätter upp på väggen. Sedan står jag och föreläser för mig själv och talar till bilderna. Jag har också utvecklat ett närmast fotografiskt minne i form av bilder. Jag kan bläddra tillbaka bilderna i huvudet och se dem framför mig och jag lär mig också mycket detaljer, förklarar hon.

Dyslektiker blir ofta grymt bra på att hitta egna, smarta sätt att klara saker och ting.

Maria är glad att hon fick sin diagnos så sent:

– Även om det kan tyckas märkligt, så var det bra för mig. Om jag fått det negativa bemötande tidigt som jag sedan fick från en del i omgivningen, ja, då hade jag aldrig trott att jag skulle kunna bli läkare. På gymnasiet var det faktiskt flera lärare som sa att jag aldrig skulle kunna klara en sådan avancerad utbildning, säger hon. Det stöd som Maria får på KI består av anteckningshjälp under föreläsningar, tjugo procents längre tentatid samt möjlighet att sitta ensam när hon har tenta. Sedan har hon också en god muntlig kommunikation med många lärare och studiekamrater.

– Mitt tips till andra med dyslexi är att stå på sig så att man får det stöd man har rätt till. Man ska inte vara rädd för att fråga – och fråga om. Studierna kräver mycket tid och motivation men man får försöka att inte låta sig stressas av andra. Och så måste man vara lite snäll mot sig själv om man någon gång inte hinner göra det man planerat.

Även om kunskapen om dyslexi har ökat de senaste åren tycker Maria att det fortfarande finns alltför många människor som tror att man är ”dum i huvudet” om man har problem med att läsa eller skriva.

– Jag skulle gärna åka runt och föreläsa och bidra till att människor med dyslexi får känslan av att de kan göra vad de vill i sina liv. Dyslektiker blir ofta grymt bra på att hitta egna, smarta sätt att klara saker och ting. Det är en positiv sak att lyfta fram. 

Visste du att?

  • Dyslexi, eller specifika läs- och skrivsvårigheter, är en osynlig/dold funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva.
  • Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå, men än idag finns det okunskap och fördomar kvar vilket ofta leder till att studenter hamnar i ett undvikande beteende för att skydda sig själva.
  • Det finns högskoleprov anpassade för dig som har dyslexi.
  • När du blivit antagen kan ansöka om stöd för dina studier på KI. Läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på olika sätt och därför kan stödformerna ser olika ut.
  • Med rätt stöd så lyckas de flesta i sina studier!

Länkar

Student