”Jag bidrar till att ge människor möjligheten att våga le”

Niklas Ljungfelt tog sin examen från Tandläkarprogrammet på KI år 2011. Idag arbetar han som tandläkare på en privatpraktik.

Hur är det att som tandläkare varje dag möta patienter i tandläkarstolen?

– Som patient hos tandläkaren befinner man sig i en relativt utsatt roll och en stor del av patienterna upplever besöken hos tandläkaren som mer eller mindre jobbiga. Detta påverkar självklart behandlingen och gör den i vissa fall svår och utmanande. Detta ser jag även som något positivt då det ger en stor stimulans att hjälpa och behandla de människor som är speciellt tandvårdsrädda och som har undvikit tandvården under lång tid.

– Det bästa med patientmötena är att jag varje dag får möjligheten att träffa en stor variation av människor som jag i vanliga fall inte skulle fått möjlighet att träffa. Många av dessa patienter får man en god kontakt med, vilket också medför en socialt stimulerande arbetsmiljö. Att jag som tandläkare varje dag hjälper människor med problem och besvär ger också en känsla av att jag faktiskt gör någonting för omvärlden. Jag bidrar till att ge människor möjligheten att våga le. 

AlumnTandläkarprogrammet