Internationella kurser

Internationella kurser

Behovet av att kompetensutveckla personal inom vård och hälsa är världsomspännande, men behoven ser olika ut beroende på var i världen man befinner sig.

KI Uppdragsutbildning har tillsammans med forskare vid KI tagit fram flera utbildningar för en internationell marknad. De internationella nätverk som KI har inom både utbildning och forskning och den internationella kompetens som finns inom universitets väggar öppnar ständigt för nya möjligheter att bidra med kunskap inom vård utanför Sveriges gränser. 

Exempel på internationella kurser erbjudits som uppdragsutbildning:

  • Antibiotikaresistens och Infektionskontroll – på uppdrag av WHO
  • Community- and Homebased rehabilitation
  • Sjuksköterskans roll -  i Kina
  • Katastrofmedicin
  • Specialistutbildning för tandläkare ortodonti
  • Specialistutbildning för tandläkare endodonti
  • Magistererutbildning för läkare i demens (webbaserad)

Sjuksköterskans roll – i Kina

Anita Berlin, adjunkt inom sektionen för omvårdnad på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) har under en lång tid samarbetat med delar av Kina inom olika projekt och byggt upp ett nätverk där. Under ett av sina besök i Kina blev hon tillfrågad om hon kunde ge en utbildning med fokus på att stärka sjuksköterskans roll. Anita kontaktade KI Uppdragsutbildning och tillsammans tog man fram kursen "Nursing role in the community health care". KI Uppdragsutbildning stöttade Anita och institutionen i frågor som gäller budget, juridik och projektplanering. Denna utbildning har nu erbjudits vid 2 tillfällen med gott resultat.

Ett lyckat samarbete med Silviahemmet

Silviahemmet har sedan 1996 erbjudit utbildningar inom demens för undersköterskor och sjuksköterskor men såg ett behov att vidareutbilda läkare inom området och kontaktade därför KI Uppdragsutbildning. Tillsammans med framstående forskare inom demens, Jan Marcusson och Wilhelmina Hoffman, har en unik webbaserad magisterutbildning inom demens för läkare tagits fram. Eftersom kursen är webbaserad möjliggörs att deltagare kan arbeta och läsa utbildningen parallellt oberoende av var i världen de befinner sig.

Utbildningen har fallit så väl ut att man nu har påbörjat att utveckla motsvarande utbildningar för fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Stort intresse i Saudiarabien för specialistutbildning

Vart tredje år erbjuder Odontologiska institutionen ett fåtal platser på specialistutbildning inom antingen ortodonti eller endodonti där all undervisning och handledning sker på engelska. Saudiska utbildningsministeriet har sedan flera år funnit att KIs uppdragsutbildning erbjuder en kompetensutveckling som saknas inom landets gränser.

Olika former av internationell uppdragsutbildning

Uppdragutbildning kan förmedla internationella kursplatser på olika sätt:

  • Skräddarsydda utbildningar
  • Ordinarie utbildningsplatser på kurser som ges som uppdragsutbildning
  • Enstaka platser i det ordinarie utbildningsutbudet

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt internationella arbete.

För internationella uppdragsutbildningar inom demens, folkhälsa och allmänna frågor: 

Projektledare

Ylva Olsson

Telefon: 08-524 860 36
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Ylva.Olsson@ki.se

För internationella uppdragsutbildningar inom odontologi och endodonti:

Projektledare

Richard Markstedt

Telefon: 08-524 865 46
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Richard.Markstedt@ki.se

För internationella uppdragsutbildningar inom demens, odontologi, endodonti:

Projektkoordinator

Kristoffer Mörtsjö

Telefon: 08-524 860 32
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Kristoffer.Mortsjo@ki.se

Uppdragsutbildning