Internationella koordinatorer

Kontakta oss om du har några frågor rörande utbytesavtal, regler och förordningar, samt lärarutbyte.

Kontakta Anna Dahlerus om:

 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Kandidatprogrammet i biomedicin​
 • Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap
 • Masterprogrammet i bioentreprenörskap
 • Masterprogrammet i biomedicin
 • ​Masterprogrammet i toxikologi
 • Magisterprogrammet i arbete och hälsa
 • Magisterprogrammet i global hälsa
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i hälsoinformatik

Handläggare

Anna Dahlerus

Telefon: 08-524 865 34
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Anna.Dahlerus@ki.se

Kontakta Emma Hägg om:

 • Läkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet

Informatör

Emma Hägg

Telefon: 08-524 861 17
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Emma.Hagg@ki.se

Kontakta Kristina Jesinkey om:

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Optikerprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet 
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet

Internationell koordinator

Kristina Jesinkey

Telefon: 08-524 865 21
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Kristina.Jesinkey@ki.se

För övergripande frågor, kontakta:

Enhetschef

Anna-Lena Paulsson

Telefon: 08-524 865 11
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Anna-Lena.Paulsson@ki.se

Länkar