Internationella handläggare

Internationella handläggare arbetar med utbytesstudenter. Varje program har sin egen internationella handläggare. Vem är din?

För utbytesstudenter på alla globala program, kandidatprogrammet i biomedicin, biomedicinsk analytikerprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandläkarprogrammet:

Handläggare

Malin Ahlén

Telefon: 08-524 861 60
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Malin.Ahlen@ki.se

För utbytesstudenter på läkarprogrammet (utresande studenter) 

Handläggare

Talia Adamsson

Telefon: 08-524 865 41
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: talia.adamsson@ki.se

För utbytesstudenter på arbetsterapeutprogrammet, audionomprogrammet, fysioterapiprogrammet, logopedprogrammet,  sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen:

Handläggare

Karen Gustafsson

Telefon: 08-524 880 61
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: karen.gustafsson@ki.se

För utbytesstudenter på barnmorskeprogrammet, läkarprogrammet (inkommande studenter), optikerprogrammet och psykologprogrammet:

Handläggare

Magdalena Palmquist

Telefon: 08-524 864 71
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: Magdalena.Palmqvist@ki.se

StudentUtbyte