Internationella handläggare

Internationella handläggare arbetar med utbytesstudenter. Varje program har sin egen internationella handläggare. Vem är din?

För utbytesstudenter på biomedicinprogrammen, biomedicinsk analytikerprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandläkarprogrammet:

Handläggare

Malin Öhrman

Telefon: 08-524 861 60
Enhet: Studieadministrativa enheten
E-post: malin.ohrman@ki.se

Under höstterminen 2017 är Malin Ahlén tjänstledig.

För utbytesstudenter på folkhälsovetenskapsprogrammen, läkarprogrammet (utresande studenter), hälsoinformatik och Erasmus Mundus:

Handläggare

Karin Forslund

Telefon: 08-524 865 41
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Karin.Forslund@ki.se

För utbytesstudenter på arbetsterapeutprogrammet, audionomprogrammet, fysioterapiprogrammet, logopedprogrammet,  sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen:

Handläggare

Karen Gustafsson

Telefon: 08-524 880 61
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: karen.gustafsson@ki.se

För utbytesstudenter på barnmorskeprogrammet, läkarprogrammet (inkommande studenter), optikerprogrammet och psykologprogrammet:

Handläggare

Magdalena Palmquist

Telefon: 08-524 864 71
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Magdalena.Palmqvist@ki.se

StudentUtbyte