Informationsmöte om utbildning på nya Karolinska Universitetssjukhuset

Fasaden på nya sjukhuset

Tid: Onsdag 25 januari kl. 15.00 – 17.00

Lokal: Nanna Svartz Auditorium, mitt i den gamla huvudbyggnaden av Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

Moderatorer:

Agneta Månsson Broberg, utbildningschef, FoU-ledningen, Karolinska Universitetssjukhuset

Carl-Fredrik Wahlgren, talesperson utbildning NKS-frågor, Karolinska Institutet

 

15.00 Välkomna!

Jan Inge Henter, FoU-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset

Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning, Karolinska Institutet

 

15.10 Karolinska Universitetssjukhusets nya organisation               

Jan-Inge Henter

 

15.20 Utbildning i den nya verksamhetsmodellen Tema Hjärta Kärl               

Anna Freyschuss, utbildningsansvarig

Laila Hubbert, patientområdeschef Hjärtsvikt och GUCH 

 

15.40 Reflektioner från sjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet & Röda Korsets högskola

Ann Langius Eklöf, representant för Utbildningsstyrelsen, Karolinska Institutet               

Gunilla Björling, programdirektor sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets högskola

 

15.50 Kaffepaus

 

16.00 Lokaler för utbildning   

Isabella Dombos, projektledare FoU ledningen, Karolinska Universitetssjukhuset

 

16.15 Utbildningsinfrastruktur på NKS Tema Barn & Kvinnosjukvård 

Aida Wahlgren, studierektor för reproduktion och utveckling,  Läkarprogrammet, Karolinska Institutet

Klas Ekström, patientområdeschef Barn med sjukdomar i andningsvägar, ämnesomsättning, hjärta eller infektion, Karolinska Universitetssjukhuset

 

16.35 Studenter på NKS- uppföljning                     

Agneta Månsson Broberg

 

16.40 Frågor

 

16.50 Avslutning                  

Jan-Inge Henter, Annika Östman Wernersson

 

Anmälan sker här