Informationsmöte om Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Vi välkomnar presumtiva deltagare, HR-personal, utbildningsansvariga och andra intresserade till vårt informationsmöte om utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. Du får här en inblick i utbildningsinnehåll, pedagogik och upplägg och möjlighet att träffa oss som arbetar med utbildningen. Du får även möjlighet att träffa tidigare deltagare som har gått utbildningen för att höra mer om vad utbildningen har betytt för deras ledarskap och hur denna har bidragit till positiva förändringar på arbetsplatsen.  

Under cirka en timme ger vi dig mer detaljerad information om utbildningen med efterföljande frågestund då du kan ställa frågor direkt till utbildningsledningen. Detta är ett bra sätt att undersöka hur denna utbildning möter dina eller din organisations behov samt hur en kurs hos oss kan utveckla och stärka deltagaren och organisationen.

Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl 8.15.  

20 april 2017

Tid: 08.30-09.30 Frukost serveras från kl 08.15

Plats: Karolinska Institutet, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Campus Solna. Huset.

Se på karta

Anmälan krävs.

Anmäl dig nu

Varmt välkommen!

Uppdragsutbildning