Individuella kontakter genom studenthälsan

This page in English

Studenthälsan erbjuder en rad olika stöd, rådgivning och samtal.

Psykoterapeutiska samtal

Som student kan du erbjudas kortare psykoterapeutiska samtalskontakter. Vanligt är 3 – 4 samtal. Ibland kan ett konsulterande samtal vara tillräckligt. En del studenter behöver en längre samtalskontakt för att kunna fullfölja sina studier. Samtalen är 45-60 minuter per gång.

Studenthälsan är expert på studierelaterad ohälsa och på ungvuxenproblematik. Vi som arbetar har kunskap och vidareutbildning i flera olika terapeutiska inriktningar och metoder som anpassas efter studenternas speciella behov och situation.

När kan jag söka samtal hos en psykolog/psykoterapeut?

När livet och studierna av olika anledningar inte fungerar kan det vara till hjälp att samtala och reflektera tillsammans med en professionell person. Det är även vanligt att studenter i en prestationsmiljö ställer orimligt höga krav på sig själva vilket kan leda till psykisk ohälsa. Det är viktigt att söka samtal vid tidiga symtom.

Syftet är att samtalen ska leda till ökad förståelse och medvetenhet om sig själv och sin situation. Samtalen ger också verktyg att hantera livs- och studiesituationen, vilket främjar en hållbar hälsa.

Du kan kontakta oss om du har bekymmer med exempelvis;

 • Stress
 • Prestation och tentaångest
 • Talängslan
 • Social ängslan
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sömnsvårigheter
 • Nedstämdhet
 • Bristande självförtroende/självkänsla
 • Kris

Läs mer

Studentens upplevelse av kuratorssamtalet

Vårdguiden kan du läsa mer om olika symtom på psykisk ohälsa som också kan leda till studiesvårigheter.

Hälso- och livsstilssamtal

Funderar du på hur du mår och om din hälsa kan påverka dina studieresultat? I ett hälsosamtal utforskar vi tillsammans hur du mår genom att titta närmare på dina levnadsvanor (exempelvis sömn, mat, fysisk aktivitet, alkohol och tobak). Vi kan också diskutera sådant som du själv undrar över när det gäller din hälsa. Mätning av blodtryck och blodvärde erbjuds. Ett hälsosamtal hos oss är kostnadsfritt och du bokar tid direkt med någon av oss företagssköterskor eller via receptionen. Välkommen!

Krisstöd

Studenthälsan erbjuder stöd till studenter i samband med krissituation eller allvarlig händelse som exempelvis dödsfall, olyckshändelse som drabbar enskilda individer eller studentgrupp. Vi erbjuder information och omhändertagande i det akuta skedet, enskilda samtal och gruppsamtal.

Vid dödsfall finns särskilda rutiner för ett bra omhändertagande av berörda studenter där vi samarbetar med studievägledning, programansvarig, kår och lärare. Studenthälsan kan också närvara vid minnesstund som anordnas av programmen. För mer information, ring telefonnummer 08-524 835 60.

Information och länkar som rör krishantering

Telefonrådgivning

Om du önskar telefonrådgivning är du välkommen att kontakta Studenthälsan. Du kan även vända dig till Vårdguiden, antingen via nätet eller deras telefonlinje som är öppen dygnet runt. OBS! Om du eller någon annan är svårt sjuk, ring alltid 112 SOS Alarm.

Telefonnumret är 08-524 835 70. Företagssköterskorna har telefontid vid följande tider:

 • Måndag, tisdag, torsdag och fredag: kl. 9-10
 • Onsdag: kl. 14 - 15.

Du kan även vända dig till Vårdguiden, antingen via nätet eller deras telefonlinje som är öppen dygnet runt.

Läkarkonsultation

Till läkaren på Studenthälsan kan du vända dig med studierelaterade hälsoproblem. Om dina besvär behöver ytterligare utredning remitterar läkaren dig vidare till lämplig vårdgivare.

Det kan röra sig om huvudvärk, allergiska reaktioner, sömnsvårigheter, oro för sjukdom, stressrelaterade symtom, nedstämdhet och ångest och rygg-/nackbesvär som är relaterade till studierna. Läkaren kan också vid behov utfärda intyg för sjukskrivning och intyg för studieuppehåll av medicinska skäl.

Lagstadgade hälsokontroller

Studenthälsan erbjuder lagstadgade hälsokontroller i enlighet med Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

De lagstadgade hälsokontrollerna organiseras i samråd med programansvariga och berörda studenter informeras vid första terminen. Lagstadgade hälsokontroller som idag erbjuds är följande:

 • Hälsokontroller till studenter på röntgensjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet i enlighet med Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta omfattar blodprovskontroll och hälsokontroll hos läkare under första terminen och blodprovskontroll inför utbildningens avslutande sista terminen.
 • Hörselundersökning erbjuds kyrkomusikerstudenter på Ersta Sköndals Högskola som läser första terminen i enlighet med arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Vanliga frågor

Om tystnadsplikten

Kan jag tala om alla sorters problem på Studenthälsan?
Ja, man kan alltid söka hit. Ibland kan det dock visa sig att man kan få bättre hjälp på annat håll. Det kan till exempel vara så att den som främst undrar över studierna eller har studieproblem gör klokast i att vända sig till sin studievägledare i första hand.

Kommer Studenthälsan att diskutera min situation med min studievägledare/handledare/lärare etc?
I likhet med övrig hälso- och sjukvård omfattas Studenthälsan av sekretesslagen (25 kap. Offentlighets- och sekretesslag 2009:400), personalen har tystnadsplikt. Det innebär att ingen information som berör studenter som haft kontakt med mottagningen förs vidare härifrån till högskolan. Ibland händer det att studenten själv vill ha hjälp i kontakten med någon på högskolan - då brukar vi försöka hjälpa till med detta.

Kommer det att framgå i mina registrerade data på universitetet/högskolan att jag sökt Studenthälsan?
Nej, det framgår ingenstans.

Journalförs mitt besök och vem kan läsa mina journaler?
Ja, alla besök på Studenthälsan journalförs i datajournalsystemet Asynja i enlighet med patientdatalagen 2008:355. Det är bara vi som arbetar på Studenthälsan som har tillgång till journalerna.

Om sjukskrivning/försäkring

Kan man vara sjukskriven om man har studiemedel?
Om du har studiemedel finns ett särskilt försäkringsskydd, vilket innebär att du får behålla studiemedlen under sjukdomsperioden. CSN har information om studiemedel under sjukperioder.

Ska jag göra en sjukanmälan till Försäkringskassan om jag har studiemedel?
För att få behålla studiemedlen under sjukdomstiden måste man göra en vanlig sjukanmälan på Försäkringskassan. Det är särskilt viktigt om du blir sjuk en längre tid.

Om jag råkar ut för en olycka på högskolan, är jag försäkrad som student?
Sedan några år finns en personskadeförsäkring för studenter vid de statliga universiteten och högskolorna. Studenter är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Om du som student skadar dig i en studiemiljö som innebär särskild risk, till exempel i laboratorie- eller vårdmiljö, gäller också arbetsskadeförsäkringen.

Om mottagningsverksamheten

Inom universitet och högskola finns företagshälsovård för de anställda och studenthälsovård för studenter. Högskoleförordningen stipulerar att studenter ska beredas förebyggande hälsovård och socialkurativa insatser.

Vad kostar det att gå till Studenthälsan?
Alla besök på Studenthälsan är gratis.

Hur långa väntetider har Studenthälsan?
Eftersom vi på Studenthälsan prioriterar korta kontakter framför längre är också väntetiderna korta (vanligen inte mer än ett par veckor). Företagssköterskorna på Studenthälsan har också öppen mottagning utan tidsbeställning.

Kan doktorander utan anställning på högskolan vända sig till Studenthälsan?
Som doktorand på KI kan du välja om du vill vända dig till Studenthälsan eller till Previa (Företagshälsovården). Om ditt ärende gäller kontroller med anledning av arbete med försöksdjur är det Previa du skall vända dig till. Doktorander på Södertörns Högskola hänvisas till företagshälsovården där.

Studenthälsa