Idéer, innovationer och entreprenörskap

This page in English

Är du en idéspruta, driver projekt eller har tankar på att starta eget? På den här webbsidan kan du hitta information, konkreta tips och förhoppningsvis bli lite inspirerad på vägen.

En innovation är en idé som kommer till praktisk användning. Eller om man hellre vill – en innovation kräver att det är fler än uppfinnaren som ser fördelarna med lösningen och är beredda att använda lösningen.

Vad är en entreprenör?

En entreprenör beskrivs ofta som en person som får saker gjorda. Entreprenörskap kan om man vill översättas med ”ta-sig-för-samhet”. Entreprenören är personen som tar själva klivet och går från idé till verklighet. Ibland kan det betyda att hon utvecklar en produkt eller tjänst och startar ett företag. För vissa entreprenörer är själva företagandet det primära - att bli sin egen och att själv bestämma över sitt arbete. Men klivet kan även handla om att förändra arbetsprocessen vid sin arbetsplats, eller att helt enkelt engagera sig i socialt hjälparbete på sin fritid. Entreprenörer arbetar alltså med mycket mer än att starta företag eller på andra sätt kommersialisera smarta uppfinningar. 

En entreprenör kan se ut på många olika sätt – lång eller kort, kvinna eller man. Gemensamt för många är ändå att de arbetar kreativt, planerar sitt arbete noggrant och är duktiga på att sälja – presentera och nätverka. Entreprenörens sätt att arbeta, deras ”verktyg”, kan användas i många olika sammanhang och för flera olika ändamål. Arbetar man i projekt eller ser sig om efter en alternativ karriär, utanför akademi och landsting, kan entreprenörens verktygslåda komma väl till pass – för att bli mer målinriktad, effektiv och framgångsrik. 

Att utveckla en idé

OK jag har en bra idé - men var ska jag börja? En bra idé är inte mycket mer än en bra idé om du inte kan få andra att övertygas om att din idé är bättre än det som finns idag. Kan du inte förklara vilka problem din idé löser kommer du aldrig att få någon att vilja köpa eller använda den. Så börja med att beskriva problemet och din lösning. Du måste därefter bestämma vilken roll du själv vill ta i att driva igenom idén. Är du själv en entreprenör eller krävs ett samarbete med en entreprenör för att idén ska kunna förverkligas – och därmed bli till en innovation? 

Glöm inte att tidigt fundera igenom om du kan skydda din idé på något sätt. Exempel kan vara att hemlighålla din lösning eller skydda den genom exempelvis patent. Vilket skydd du väljer beror på vilken typ av idé du har (exempelvis tjänst eller produkt, enkel eller högteknologisk etc) och på vilket sätt du väljer att gå vidare. Om du har idéer som du tror kan vara patenterbara - kom ihåg att alltid utreda patenterbarheten innan du öppet går ut med din lösning. Blir din lösning allmänt känd kan du röja ”nyhetskravet” som krävs för att få patentskydd.

Att starta företag

Det finns många sätt att driva företag och företag kan utvecklas i många olika former. Innan du startar ditt företag bör du noga fundera igenom varför du vill starta, hur du vill driva ditt företag och hur du vill att ditt företag ska utvecklas.

Om du har idéer eller tankar om projekt som du på något sätt vill förverkliga så kommer du ofta till det stadiet att det krävs pengar. Hur mycket pengar du behöver beror till stor del på vilken typ av idé du har. Pengar kan krävas för t.ex. investeringar (exempelvis kontorsutrustning), utveckling av prototyper eller för löner. Fundera över hur mycket pengar du behöver, till vad de ska användas och sist men inte minst – var du ska få dem ifrån. Kontakta en innovationsstödjande aktör och undersök möjligheterna för finansiering. Nya företagare lånar även ofta pengar från familj och vänner eller tar ett vanligt banklån. Har du kommit lite längre och har en färdig affärsplan kan det vara aktuellt att se över möjligheterna med riskkapitalbolag eller så kallade affärsänglar.

Resurser tillgängliga för studenter

I Sverige finns ett stort antal aktörer och verksamheter som på olika sätt arbetar med att hjälpa till att förverkliga idéer. Förutom utbildning erbjuder många kostnadsfri rådgivning och hos en del finns det även möjlighet att söka bidrag eller att låna pengar till förmånliga villkor, antingen för att vidareutveckla en idé eller för att starta upp ett företag.

På denna sidas engelskspråkiga version kan du hitta ett urval av de aktörer och resurser som du kan använda för att ta dina idéer vidare, klicka här för att komma till sammanställningen. Materialet finns än så länge bara tillgängligt på engelska. Om du vill ha ytterligare tips och idéer om möjligheter så besök gärna KI Innovations AB

Kontakt

Har du vill ha mer information om utbildningar, kontakta enheteten för bioentreprenörskap (UBE) på Karolinska Institutet.

För hjälp och stöd att utveckla en idé kontakta KI Innovations AB.

EntreprenörskapInnovationStudent