How can I be a PhD student - filmat lunchseminarium 22 mars, 2016

Vill du doktorera? Den 22 mars filmade vi ett lunchsemianrium och detta.

KI har över 2000 registrerade doktorander vilket innebär att vi utbildar en tredjedel av alla som disputerar inom medicinsk vetenskap i Sverige. Doktoranderna bidrar i stor utsträckning till den forskning som bedrivs vid KI och det finns gott om möjligheter i stimulerande miljöer  inom många olika forskningsområden. En forskarexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Dit når man efter fyra års utbildning på forskarnivå och en disputation där man försvarar sin avhandling. Som doktorand ägnar du dig åt ett forskningsprojekt under ledning av en erfaren forskare och följer samtidigt en individuell studieplan.

Robert Harris, studierektor för forskarstudier, kommer i filmen nedan att ge dig mer information om processen och doktoranderna Matilda Liljedahl som kombinerade medicinstudier och forskning och Frank (Chenfei) Ning alumn från KIs masterprogram i toxikologi som nu forskar vid MBB kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Prof. Robert Harris, Study Director of Doctoral Studies: How can I be - a PhD student?

Karriärservice bjöd in Prof. Robert Harris, studierektor för doktorandstudier,  för att berätta mer om processen att söka doktorandplats vid KI.

PhD student Matilda Liljedahl

Matilda Liljedahl, PhD student

PhD student Frank Ning

Frank Ning, PhD student

Frågor och svar

Frågor från publiken och svar från panelen.