Hjälpa och motivera till ett friskare liv

Emelie Bond, student på sjukgymnastprogrammet berättar:

Som sjukgymnast arbetar du med människor med smärta, funktionshinder, aktivitetsbegränsningar eller andra problem orsakade av skador eller sjukdomar. Sjukgymnasten hjälper och motiverar patienterna att komma tillbaka från skada, bli bra efter sjukdom och till ett friskare liv. För att göra det behöver du kunna nå fram till patienten, vara förstående och socialt kompetent.

För att lyckas som sjukgymnast måste man vinna patientens förtroende

Andra viktiga egenskaper är flexibilitet och kreativitet, som behövs för att kunna hantera olika människor och situationer som kan uppstå. Vi har mycket praktik på utbildningen, då vi möter patienter ute på kliniker. Det är oerhört lärorikt - teori blir till verklighet och man får tillämpa sina kunskaper. Man blir självständig och får nya erfarenheter i mötet med människor. För att lyckas som sjukgymnast måste man vinna patientens förtroende. Det bästa med att vara sjukgymnast är att man får så mycket tillbaka från patienterna. Att kunna hjälpa människor att må bättre är oerhört inspirerande.

Student