Hedvig Royen Norkvist, Student på audionomprogrammet

– Vi människor är sociala varelser och hörseln är oerhört viktig för att kunna förstå och kommunicera med varandra. Det här är ett meningsfullt arbete där du får möta och hjälpa olika individer varje dag och samtidigt arbeta med spännande teknologi som ständigt utvecklas.Hedvig Royen Norkvist, Student på Audionomprogrammet

–  Hörseln är superspännande, fysiologin samt alla lösningar som finns och utvecklas för att hjälpa människor med olika typer av hörselnedsättning. Att få vara den som hjälper en person efter dennes förutsättningar att hitta sin lösning till att höra bättre och därmed förbättra sin livssituation ser jag som ett väldigt meningsfullt arbete.

– Det finns även en hel del förebyggande insatser att fokusera på, exempelvis olika strategier för att förhindra människor att skada sin hörsel genom yttre faktorer som starka ljud eller bullriga ljudmiljöer. Det är ingen tvekan om att det finns mycket att göra och utveckla inom ramen av hörsel och hörselnedsättningar.

Länkar

AudionomprogrammetStudentUtbildningsprogram