God omvårdnad i livets alla skeden

Max Altez, student på Sjuksköterskeprogrammet:

På Sjuksköterskeprogrammet har man praktik varje termin, alltid på nya avdelningar. Det är spännande att få ta del av viktig erfarenhet inom vårdyrket, och det ger också bra lärdom om hur organisationen fungerar. Hittills har jag haft praktik inom äldrevården och den här terminen ska jag göra praktik på sjukhus.

Det gäller att ha tålamod, respekt för individen och att vara uppmuntrande

Alla dessa möten med patienter har gjort att jag tränat upp viktiga egenskaper, som aktivt lyssnande och att kunna 'läsa av' en patient. Det har känts särskilt viktigt när jag har träffat patienter med funktionsnedsättningar, som haft svårt att kommunicera. Det gäller att ha tålamod, respekt för individen och att vara uppmuntrande. Patienten är alltid i centrum och varje person är unik. Det är det som gör det här yrket så intressant!

SjuksköterskeprogrammetStudent