Geriatrik och Gerontologi till undersköterskor från Aleris

Patric Stoor Karlberg och Kajsa Båkman

Kurserna som genomfördes 2012 var "Hälsa och ohälsa vid hög ålder" och "Vård och omsorg av personer med demenssjukdom" om vardera 7,5 hp.

Citat från deltagare

"Kursen var överförväntan bra, mycket bra! Bra support av lärare."

"Jag blir ju mer sugen på att läsa vidare och fördjupa mina kunskaper, samt att jag vill lyfta diskussioner på arbetsplatsen i t.ex. etiska aspekter och hur vi förhåller oss till dom vi vårdar."

Kursdeltagare på avslutningsdagen

"Jag tycker att det varit en mycket lärorik och trevlig kurs, nu ska vi gå ut och förändra världen"

"Det var en utmaning att i min ålder gå tillbaka till studierna. Det var roligt!"

"Att man belyste omvårdnaden och att man tog upp dom olika sjukdomarna på ett bra sätt, dvs enkelt sätt".

"Att lärarna var engagerade i sina utvärderingar och peppade en."

GeriatrikUppdragsutbildning