”Funkis” på KI – så funkar det!

För studenter med funktionsvariation finns det möjlighet att få stöd i studierna. Här svarar Karolinska Institutets samordnare för studenter med funktionsvariation, Tina Teljstedt, på fyra frågor om stödåtgärder.

Jag har en funktionsvariation och ska börja plugga på KI. Hur ansöker jag om stöd?

– Om du har behov av stödåtgärder så ska du ansöka via Nais genom att logga in på webbplatsen www.nais.uhr.seAnsök så tidigt som möjligt på terminen. När du ansöker om stöd behöver du bifoga ett intyg, en dokumentation av din varaktiga funktionsvariation.

– Har du en grav hörselskada, hör av dig till mig i så god tid som möjligt din innan termin startar, så jag hinner förbereda med teckenspråkstolk. 

Vilken typ av stöd kan jag få som student på KI?

– En vanlig stödåtgärd är till exempel anteckningsstöd, då är det ofta en medstudent som man får kopiera anteckningar av. Man kan behöva utökad tid vid tentor om man till exempel har ett rörelsehinder, eller också kan man behöva sitta enskilt vid tentor. Att få utökad tentatid kan vara av stor betydelse vid olika funktionsnedsättningar.

– Ett annat exempel är litteratur. Om du har svårt att läsa en vanlig tryckt text kan universitetsbiblioteket hjälpa dig med digitala versioner, som kan användas på olika sätt, till exempel kopplas till talsyntes eller punktskriftsdisplay.

Vad är ditt bästa tips till mig som ny student?

– Tveka inte att ansöka om stöd! En del studenter försöker klara studierna på egen hand, vilket i och för sig är bra, men hinner tyvärr ”köra” på ett par tentor innan de får de stödåtgärder de behöver. Då är det bättre att ha dessa stödåtgärder med sig, redan från början av studierna. Så, vänta inte för länge. Du är också välkommen att boka en tid hos mig! 

– Och missa inte chansen att plugga utomlands. Det finns extra medel att söka som ska täcka de merkostnader det kan medföra om du har en funktionsnedsättning. De vanliga stödåtgärder du nyttjar vid hemuniversitetet brukar för det mesta även gå att genomföra utomlands. Hör gärna av dig om du är intresserad av utlandsstudier. 

Kan jag få stöd som doktorand på KI?

– Du har rätt till samma stöd som doktorand och söker också ditt stöd genom att skicka in din ansökan via www.nais.uhr.se.

– Däremot kan det vara bra att veta, att om du har en anställning och är doktorand, så är det istället personalavdelningen som ansvarar för att hjälpa dig med stöd i ditt arbete. Kontakta mig om du är doktorand och undrar vad som gäller för dig. 

Kontakta Tina Teljstedt

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Tina Teljstedt

Telefon: 08-524 86 004
E-post: funkis@ki.se
Besöksadress: Student- och karriärservice
Berzelius väg 3, 5 tr.
171 77 Stockholm 
 

Vad menas med varaktig  funktionsvariation?

Funktionsvariation definieras enligt diskrimineringslagen som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

 

Länkar

FunktionsnedsättningStudent