Från USA till Afrika

Det tredje och sista året på Biomedicinska analytikerprogrammet blir ett äventyrligt år för Lina Barbunopulos, 24 år. Först läser hon tio veckor på University of Texas Health Science Center i San Antonio, USA. Sedan hinner hon knappt hem för att tvätta innan väskan ska packas igen. Då ska hon nämligen iväg till Tanzania för att gå en kurs i Global hälsa.

- Det blir ett fantastiskt år som jag hoppas få god nytta av i framtiden. Jag ser båda resorna som bra förberedelser för utlandsjobb, eftersom jag dels kommer in i engelskans fackspråk, dels får uppleva hur sjukvård kan bedrivas under andra och tuffare villkor. Kanske åker jag utomlands som volontär när jag är klar med studierna, säger hon.

I Texas blir Lina och en studiekamrat pionjärer - det är första gången som University of Texas och Karolinska Institutet har ett studentutbyte på programmet. Även om flera av kurserna liknar varandra finns det åtminstone en av de amerikanska som skiljer sig från de svenska: STEER-programmet* som äger rum i staden Laredo nära den mexikanska gränsen.

- Det är en kurs som ska få oss studenter att hitta samband mellan miljö, allmän hälsa och medicin. Jag tror att vi kommer att få göra en hel del exkursioner och det tycker jag är jättekul, säger Lina. Kursen i Global hälsa kan sökas av studenter från flera program, så det blir ett blandat gäng som åker.

- I Tanzania kommer vi mestadels att gå ronder som observatörer tillsammans med sjukhusets vårdpersonal. Det svåraste blir nog att se människor med vårdbehov som kanske inte får den behandling de behöver.

Namn: Lina Barbunopulos

Intressen: resa, måla, spela tennis

Finansiering: Lina får bidrag från Karolinska Institutet för både utbytesstudierna och kursen i Global hälsa, men en del av kostnaderna får hon stå för själv. Hon kan också söka extra studielån från CSN för kursen i Global hälsa.

Text: Catharina Bergsten

*STEER står för South Texas Environmental Education and Research

Biomedicinsk analytikerprogrammetUtbyte