Företagssamverkan

This page in English

                                                                                   Företagssamverkan

Är du och ditt företag eller organisation intresserad av att samarbeta med  Karolinska Institutet? Presentera karriärmöjligheter för våra studenter, doktorander och forskare i ett seminarium? Eller kanske erbjuda praktik för våra doktorander och forskare?

Karolinska Institutet Career Service ger karriärstöd genom olika aktiviteter i form av seminarier och workshops. Vi driver även två praktikprogram. 

Företagspresentationer

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera olika samarbetsmöjligheter. Våra studenter och forskare är nyfikna på hur deras kunskaper och färdigheter kan omsättas i praktiken på ett företag eller annan organisation. Samverkan med industri, myndigheter och andra organisationer är viktigt för att se nyttan av sin utbildning och vilka karriärmöjligheter som finns utanför akademin.

Våra praktikprogram

Vi driver två praktikprogram där företag och organisationer får möjligheten att erbjuda kortare praktikprojekt för en doktorand, postdoc eller forskare från Karolinska Institutet under en till två månader.

Genom att medverka i praktikprogrammen får företaget eller organisationen chansen att rekrytera en mycket kompetent kandidat för ett kortare projekt samt möjligheten att etablera kontakter inom de olika forskningsområden som finns på Karolinska Institutet.

I korthet presenterar företaget ett praktikprojekt för Karriärservice. Vi utlyser projekten för våra forskare som söker praktik i konkurrens. Företaget intervjuar kandidater och gör ett slutgiltigt val, därefter skrivs ett kontrakt. Kandidaten är anställd och finansieras under praktikperioden av KI en eller två månader. För de mer seniora kandidaterna, postdocs och junior forskare, som utför två månaders praktik delfinansierar företagen med en fast avgift på 32 000 SEK ex moms. Om företaget efter två månaders praktik vill förlänga med ytterligare en praktikmånad fakturerar vi för forskarens lönekostnad för den månaden, ca 65 000 SEK ex moms.

Kontaktuppgifter :

Samordnare

Anethe Mansen

Telefon: 08-524 863 76
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Anethe.Mansen@ki.se

Samordnare

Kerstin Beckenius

Telefon: 08-524 861 32
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: kerstin.beckenius@ki.se

KarriärPostdoktorSamverkan