Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15 hp

Detta är en kurs för dig som vill driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik med stöd av kvalitetsregister och samtidigt lära och praktisera coachingmetodik.

Kursen bygger på att deltagarna varvar teori med praktik och involverar förutom kursdeltagaren även teammedlemmar från verksamheten. Kursdeltagaren får lära sig förbättringsarbetets teoretiska grunder och får coacha ett tvärprofessionellt team i sin verksamhet. Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds delta i ett särskilt ledarskapsspår.

Kursens syfte

Utbildningen bygger på fyra kärnområden Förbättringskunskap, Coaching och förändringspsykologi, kvalitetsregister och mätningar samt patientsamverkan. Efter fullföljd kurs ska kursdeltagaren kunna:

Förbättringskunskap

- Känna sig säker på verktyg, metoder och teori inom förbättringskunskap. Ha kunskap om när olika verktyg används i förbättringsarbetets olika faser. Definiera och analysera sitt kliniska mikrosystem och dess processer.

Patientsamverkan i förbättringsarbete

- Få förståelse för hur patientsamverkan kan bidra till vårdens utveckling på systemnivå. Känna sig väl förtrogen med att använda metoder för samverkan med patienter och närstående genom att tillämpa verktyg för patientsamverkan i förbättringsarbetet.

Coaching och förändringspsykologi

- Lära sig metoder, förhållningssätt och motivationsskapande strategier för coaching av individer och grupper. Praktiskt coacha ett tvärprofessionellt team och bli trygg i hur man kan stödja medarbetare i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten. 

Mätningar och kvalitetsregister

- Kunna använda olika typer av mätningar i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Förstå vad kvalitetsregister är och hur de kan användas som verktyg för framgångsrikt och hållbart förbättringsarbete. 

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen ska godkänna deltagandet. Kursen kräver att verksamheten sätter samman ett tvärprofessionellt förbättringsteam som kursdeltagaren regelbundet träffar och coachar i förbättringsarbetet. Kursen kräver också att verksamheten avser att använda ett kvalitetsregister. 

Frukostseminarium

Välkommen till ett frukostseminarium där du får höra mer om kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15 hp. 

Plats:
QRC Stockholm, Västgötagatan 2, plan 4. Lokal: Edsviken. 

Tid:
7:45 Frukost och mingel
8.00-9.00 Seminarium

Datum:

18 april 2018 

Anmäl dig här

Anmälan

Klicka här för mer information om kursen samt formulär för anmälan

 

Uppdragsutbildning