”Flexibiliteten inom yrket var en stor anledning till att jag valde just Audionomprogrammet”

Karin Bokvist, student på Audionomprogrammet.

– Jag ville ha en yrkesutbildning, ett jobb ”där manKarin Bokvist, Audionomprogrammet
blir något”, som min mamma skulle säga. Efter audionomutbildningen blir jag audionom, ett legitimationsyrke. Utifrån sett kan man kanske tro att det är väldigt nischat och att yrkesmöjligheterna är begränsade, men i mitt tycke är det verkligen tvärtom – det finns många olika typer av inriktningar och arbetsuppgifter för en audionom. Flexibiliteten inom yrket var en stor anledning till att jag valde just Audionomprogrammet.
– Dessutom är jag som person nyfiken och intresserad av hur saker fungerar. Framför allt tycker jag att människokroppen, och hur den fungerar, är enormt fascinerande. Hur kommer det sig egentligen att vi kan höra? Hur kan vi genom teknikens hjälp ge någon sin hörsel tillbaka? Det är frågor som jag får svar på under utbildningen.

Varför ska någon välja just din utbildning?
– Den är kul! Området är så intressant – hörseln, människan och tekniken kring hörandet. En annan aspekt är att audionomutbildningen på KI är ett program med relativt få studieplatser. Tack vare det har studiemiljön en personlig atmosfär och vi får bra stöd och hjälp från våra lärare. När det gäller framtiden och audionomyrket går du en ljus arbetsmarknad till mötes. Enligt SACO:s arbetsmarknadsprognos kommer det att finnas fler jobb än vad det kommer att finnas utbildade audionomer.

Student