Får du Error 500 eller okänt fel vid aktivering av studentkonto?

Försök att sätta ett helt nytt lösenord som uppfyller kriterierna om minst 10 tecken varav minst två bokstäver och minst två siffror/specialtecken (å ä ö får inte användas) med din inloggning till antagning.se via länken https://shibboleth.antagning.se/idp/Authn/UserPassword alt via eduID. Felet beror troligen på att du inte uppfyllt kriterierna för lösenordet alt försökt sätta samma lösenord flera gånger.

Problem att logga in på KI:s tjänster efter att du aktiverat kontot? 

Försök att sätta ett helt nytt lösenord enligt ovanstående instruktion. 

BibliotekStudent