FAQs - Kompletterande utbildning för tandläkare

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om antagningen till den kompletterande utbildningen för tandläkare.

Min skola har gjort ett misstag - kan jag komplettera med Svenska 3 efter sista kompletteringsdag?

Tyvärr är datumet strikt. Det är viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in till antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Vad betyder ”handläggning pågår” som syns när jag loggar in på antagning.se?

Det betyder att vi håller på och går igenom din anmälan.

Jag har inte fått någon kallelse till skriftligt test, vad ska jag göra?

Har du sökt KI som prio 1? Kallelsen skickas vecka 18 eller 19, kolla din skräppost om du har missat det, i annat fall kontakta antagning@ki.se.

Har du sökt Göteborgs universitet som prio 1? Då skickas kallelsen därifrån, kontakta dem.

Jag har bara fått en kallelse till skriftligt test från Göteborgs universitet men inte från KI, vad betyder detta?

Du blir bara kallad till test på ett av lärosätena, nämligen det alternativ som du har prioriterat först på antagning.se. Testet är identiskt och hålls samma dag och tid på KI och GU.

Kan jag få göra det skriftliga testet på någon annan dag än eller på det andra lärosätet?

Nej tyvärr inte.

Behöver jag meddela att jag kommer till det skriftliga testet på KI?

Nej det behöver du inte, men om du inte kan delta i testet ska du svara på kallelsen från paula.karlsson@ki.se och meddela detta.

Kan jag delta i steg 2 på båda lärosäten jag har anmält mig till på antagning.se?

Nej, om du har tillräckligt bra resultat i steg 1 för att gå vidare till steg 2, så kallas du bara till det ena lärosätet. Det är först och främst det alternativ som du prioriterat först på antagning.se som du i så fall kallas till.

Jag sökte KUT förra året men det gick inte så bra, har jag sämre chanser om jag söker igen?

Nej, man sparar inget resultat från den ena gången till nästa. Det meritvärde du får påverkas varken positivt eller negativt av hur många gånger du sökt utbildningen och deltagit i urvalet innan. Du börjar om från början varje gång du söker.

Jag kan se att jag fått ett meritvärde på Mina sidor på antagning.se innan urval, hur vet jag om det räcker för att bli antagen?

Det går tyvärr inte att svara på förrän urvalsresultatet är klart och du kan se ett publicerat antagningsbesked på ditt användarkonto på antagning.se. Det beror på att många andra saker påverkar urvalsresultatet, till exempel vilket meritvärde övriga sökande fått. Det är först när du kan se ditt antagningsbesked som du får reda på om det räckte för att bli antagen.