Examina på forskarnivå

Karolinska Institutet ger följande examina på forskarnivå.

  • Licentiatexamen
  • Doktorsexamen
Ingen examina utfärdas mellan 4-19 november 2017
I mitten av november 2017 kommer KI att byta ut studiedokumentationssystemet Ladok. I och med detta kommer handläggningstiden för examensansökningarna att bli lite längre under november månad. Under perioden 4-19 november utfärdas inga examina alls

Här hittar du blanketten för ansökan om examensbevis:

Blankett: Ansökan om examensbevis för doktorsexamen och licentiatexamen

Examensregler vid Karolinska Institutet

Av följande dokument framgår de examensregler som gäller vid Karolinska Institutet.

Examensregler vid Karolinska Institutet