Examenshögtid - grundnivå

Karolinska Institutet ordnar ceremonier i Aula Medica, KI campus Solna, för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI. Studenterna inbjuds även till gemensam examensfest med middag och dans.

Inbjudan skickas per e-post.

Examensceremoni

Ceremoni

Ceremonierna inleds med fanborg och procession. Rektor håller ett välkomsttal varefter ceremonin fortsätter med omväxlande underhållning och tal till studenterna. Studenterna får komma upp på scenen i grupper för att ta emot ett kuvert med en välgångshälsning från rektor.

Datum för nästa examensceremoni är 18 januari 2019.

Fredag 18 januari

kl. 11.00 - 12.15, ceremoni för:

  • Fysioterapeuter 
  • Sjuksköterskor

kl. 15.00 - 16.15, ceremoni för:

  • Arbetsterapeuter
  • Läkare

Mer detaljerad information kommer längre fram.

Examensfest med middag

Lördag den 19 januari

Karolinska Institutet ordnar en fest med middag och dans till vilken alla studenter har möjlighet att köpa biljett. Festen är endast för de studenter som tar examen, ej övriga studenter eller anhöriga. Studenten betalar kuvertkostnaden. KI står för övriga kostnader så som underhållning, teknik mm.

Efterfest

Studentkårerna ordnar fest på Medicinska föreningen i direkt anslutning till middagen. Till efterfesten är även vänner och anhöriga välkomna. Inget förköp, biljetter säljs i entrén (avgångsstudenterna kommer in gratis). Klädkod är vårdad klädsel.

Examen juni 2019

 

Examensceremonier:

 

OBS! Inga ceremonier  torsdagen den 6 juni : röd dag.

Onsdag 5/6

Kl. 13.30: Tandhygienister – Tandläkare - Psykologer

Kl. 17.00 Masterceremoni

Fredag 7/6

Kl.10.00: Rtg sjuksköterskor – Sjuksköterskor (inkl. distans) - Optiker

Kl. 13.30: Biomedicinare – Läkare

Kl. 16.30: Arbetsterapeuter – Fysioterapeuter- Biomedicinska Analytiker – Audionomer – Logopeder

Lördag 8/6

Examensfest och efterfest

Länkar

CeremoniExamenHögtidStudent