Ett varierande yrke med krav på brett medicinskt kunnande

Nicolina Söderlind, student på Läkarprogrammet:

Vid varje patientmöte har jag blivit varse om att det bakom alla tillstånd av sjukdom, smärta, obehag eller funktionsnedsättning finns en människa som inte liknar någon annan. Patienten kan ha drabbats av något som du väl känner till men eftersom varje person har en helt egen historia, attityd och livssituation måste du lyssna till och beakta det när du går vidare med din utredning. Det är inte alltid så svart på vitt som det står i läroböckerna.

Det bästa med patientmötena har varit att få tillfälle att lära genom att göra

Det bästa med patientmötena har varit att få tillfälle att lära genom att göra, och ofta har det varit otroligt trevliga patienter som har uppskattat den extra uppmärksamhet och tid det innebär att bli omhändertagen av en student. Det svåraste med patientmötena var nog att från början uppbringa mod nog att ta rollen som den drivande parten i mötet. Men det blir lättare och lättare för varje gång som tur är.

LäkarprogrammetStudent