Ett detektivarbete med avancerade laboratoriemetoder

Daniela Ambrosio, student på biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin:

Redan i början av utbildningen på Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, får man arbeta med problembaserat lärande (PBL). Vi använder oss av kunskaper från kurserna vi läser för att kunna lösa olika problem. Lösningarna presenterar vi sedan inför andra i klassen.

Jag skulle vilja ha kontakt med patienter i samband med att jag utför den laborativa delen

Vi är också ute på labb ganska mycket och tränar på att läsa metodbeskrivningar, att arbeta självständigt och att kunna tolka resultat på egen hand. För att få inblick i hur vardagen kan se ut för en biomedicinsk analytiker gör vi även studiebesök på olika labb. Under utbildningen har jag praktiserat på vårdcentral och efter det känt att jag skulle vilja ha kontakt med patienter i samband med att jag utför den laborativa delen. Det som är bra med yrket är att du själv kan välja om du endast vill arbeta på labb - eller om du vill arbeta både på labb och med patienter.

Biomedicinsk analytikerprogrammetStudent