Erik läser Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Erik Ferreira de Alencar tog examen från Kandidatprogrammet i biomedicin år 2014. Idag läser Erik Masterprogrammet i bioentreprenörskap på KI.

Erik är alumn från KI.– Det bästa med att läsa Masterprogrammet i bioentreprenörskap är att jag får en chans att använda all den kunskap som jag fick på Kandidatprogrammet i biomedicin, fast i en annorlunda miljö. Här får jag chansen att ta del av den kommersiella delen av forskningsindustrin.

– Vissa utbildningar ger dig en väldigt definierad yrkestitel (till exempel sjuksköterska, läkare, optiker). Kandidatprogrammet i biomedicin är lite annorlunda i den bemärkelsen. Det är en väldigt bred utbildning som förbereder dig för en forskningskarriär men öppnar upp dörrarna för flera olika karriärsval.

- Själv valde jag bioentreprenörskap som förbereder mig för industrin och marknaden. Jag lär mig hur man kan ta idéer och innovationer som har sin grund i vetenskaplig forskning och få dem att fungera ute på marknaden. Kandidatprogrammet i biomedicin har gett mig en förståelse för biomedicinsk vetenskap som andra inom industrin kanske inte besitter.

Jag lär mig hur man kan ta idéer som har sin grund i vetenskaplig forskning och få dem att fungera på marknaden.

AlumnBiomedicinprogrammet