En legitimation - 1000 möjligheter

Ta chansen att lyssna på inspirerande föreläsningar om karriärval och nätverka med studenter och alumner!

Program

När? 12 mars kl.15.00-17.00
Var?  Campus Huddinge, Alfred Nobels Allé 23, hörsal "H3 Blå" med efterföljande mingel på entréplan

Föreläsare:

Matthias Lidin - doktorand på institutionen för medicin, Solna. Forskargrupp M Hellenius. Forskar på levnadsvanor och livsstilsförändringar.

Katri Manninen - Utvecklingssjuksköterska, klinisk adjunkt, Med. dr. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Infektionskliniken). Katri kommer att berätta om sina erfarenheter av att kombinera flera roller då hon arbetar parallellt med forskning, kliniskt patientarbete och utbildning.

Göran Erlandsson - En marknadsinriktad humanist och entreprenör med mer än 20 års erfarenhet från hälso- och läkemedelsbranschen. Göran kommer att tala om "entreprenörskapets drivkrafter, dilemman och happy moments”.

Anneli Eriksson - Projektkoordinator inom katastrofmedicin vid institutionen för folkhälsa och sjuksköterska i fält, senast  i Liberia hösten 2014. Anneli kommer att prata om sina erfarenheter med Läkare Utan Gränser och hur det har tagit henne vidare till det arbete hon har idag. 

Registrering

Eventet är sponsrat av KI Alumni & Friends. Antalet platser är begränsat. Registrera dig här!

Frågor:

Informatör

Emma Hägg

Telefon: 08-524 861 17
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Emma.Hagg@ki.se
.

Karriär