"En kombination av humaniora, naturvetenskap och medicin"

Sara Jawad, student på Logopedprogrammet:

Under en period hade min lillasyster svår stamning som gjorde att hon nästan slutade prata för att slippa bli utskrattad och missförstådd. Det fick mig att inse hur viktig kommunikationen och framför allt talförmågan är för människan. Kommunikationen spelar en central roll för vårt samspel med andra människor och därför är det så oerhört viktigt att hjälpa människor som inte har denna förmåga tillgänglig.

Kommunikationen spelar en central roll för vårt samspel med andra människor

Under utbildningens gång på Logopedprogrammet kommer man i kontakt med arbetslivet ett flertal gånger, du får bland annat gå på studiebesök i samband med de olika kurserna. Under de fyra sista terminerna har man klinisk-praktisk patientbehandling tillsammans med en handledare. Du kommer även i kontakt med erfarna logopeder och tidigare studenter då dessa ofta är gästföreläsare.

LogopedprogrammetStudent