En forskares väg

Mikael Sundin har under de senaste åren både varit läkare under sin AT -tjänst och doktorand med ett eget forskningsprojekt. Förhoppningen är att bota fler som drabbats av leukemi.

Hur det började

Mikael tänker efter när han får frågan om hur han hamnade där han är idag. Han minns att drömmen om att bli läkare funnits med från barndomen, liksom glädjen att upptäcka. Sista året i gymnasiet hade han egentligen siktet inställd på en termin med engelskstudier i England, men hemma i Karlskoga i Värmland bläddrade han samtidigt i KIs utbildningskatalog. Läkarprogrammet lockade.

- Jag tänkte att det kommer jag aldrig in på! Men så bläddrade jag vidare och läste om alternativt urval. Jag såg det som en chans att komma in, trots att jag inte var någon stjärna i fysik eller matematik.

Det ena ledde till det andra. Mikael ansökte, fick komma på tester och en personlig intervju. Till sist var han en av dem som kom in.

Tidigt intresse för forskning

Mikael intresserade sig för forskning redan under grundstudierna. Han fick möjlighet att, parallellt med sina studier, ingå i en forskargrupp vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Gruppen fokuserade på användandet av mesenkymala stamceller. Det passade honom. I samma grupp är han doktorand, det vill säga forskarstuderande, idag.

- Långa perioder på somrarna var jag där, och så extra under terminerna. Då kunde jag inleda forskningen till min avhandling tidigare. De var trevliga i gruppen och jag gillade uppgifterna.

Efter att ha läst läkarprogrammet och sedan gjort allmäntjänstgöring (AT-tjänst) är Mikael nu legitimerad läkare. Under sin AT-tjänst fick han möjlighet att varva läkarjobb på sjukhuset med forskning. 27 år gammal är han precis klar med sin egen avhandling och ska genomgå en disputation för att få sin doktorsexamen.

Forskar om stamceller

Ämnet för forskningen är stamceller, en typ av celler som dels kan bilda oändligt många kopior av sig själv, dels utvecklas till helt andra typer av celler. Det finns ett hopp om att stamceller ska kunna användas för att reparera en mängd skador i kroppen, skador från sjukdomar eller olyckor. Med stamcellerna vill Mikael och de andra forskarna bli av med komplikationer som uppstår vid benmärgstransplantation. Det skulle rädda livet på många som drabbats av blodcancer (leukemi). Leukemi är idag den vanligaste cancerformen bland barn. De celler som Mikael och hans kollegor tar fram testas slutligen på patienter. Försöken görs idag som en sista utväg för svårt drabbade.

Att lägga pussel

Att hjälpa andra är ett skäl att bli läkare, och med tiden vill Mikael specialisera sig inom barnmedicin. Han kan även tänka sig att åka utomlands för att forska en period. Hur det än blir vill Mikael fortsätta att varva läkarjobbet med forskning.

- Det är ett bra sätt att tänka, hur man kan pröva saker vetenskapligt. Det är fria tider också, inte lika styrt som läkaryrket. Plus att man bidrar med något nyttigt! Du bidrar med din pusselbit, som hjälper dem som kommer efter.

När vi ses är Mikael på väg att se provtrycket av sin doktorsavhandling. Han säger att han fokuserar på disputationen, då en opponent och en betygsnämnd ska granska hans avhandling. Efter det får han se. Det får bli ett steg i taget. Vägen som forskare fortsätter och pusslet är stort.

ForskarutbildningLeukemiLäkarprogrammetStamceller