Dzemila Sukurica, student på Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin

– Diagnosen och behandlingen som ges till en patient grundas ofta på vad den biomedicinska analytikern får fram. Det är ett yrke som aldrig tråkar ut en, utmaningarna är många och varje patientprov är unikt. Det jag gillar mest med min utbildning är variationen i vad vi studenter får studera och göra. Allt vi studerar har ett klart syfte och utmynnar i praktiskt detektivarbete i laboratoriet. Mitt val av utbildning handlar om ett inre driv jag har, ett intresse för livets molekylära nivå, ett intresse för kunskapen om varför vi är som vi är, fungerar som vi gör, ser ut som vi gör.

Det är vi som får hjulen att spinna.

– När du väljer utbildning, låt ingen annan tala om vad som är bäst för dig. Utbildning är en investering, du kommer träffa på svåra och utmanande stunder, men så länge du gör det för din egen skull så är allt värt det. Låt ditt val ta tid och våga vara törstig efter inspiration och kunskap. 

StudentUtbildningsprogram