Dzemila, student på biomedicinska analytikerprogrammet

Varför valde du att läsa till biomedicinsk analytiker?

Jag valde att läsa till BMA av den anledningen att utan en BMA så stannar vården upp. Detta yrke är livsviktigt för att vården ska fungera och patienter få rätt diagnos och behandling. Man är rent av en detektiv! 

Varför valde du inriktning laboratoriemedicin?

Inriktningen valde jag just för att jag vill vara en detektiv i ett laboratorium. Här har jag på mig min labbrock och får se alla celler och upptäcka tumörer.

Vad är det bästa med programmet?

Det bästa med programmet är variationen i utbildningen. Vi djupdök i de biomedicinska ämnena och inom forskning samtidigt som vi fick en rejäl praktisk utbildning.

Var programmet som du förväntat dig?

Det som överraskade mig var nivån på den teoretiska utbildningen. Man fick lära sig så mycket, vilket berör de allra minsta beståndsdelarna inom den mänskliga kroppen. Exempelvis så fick vi lära oss hur tumörer egentligen funkar, ändå ner på gennivå! 

Vad var den största utmaningen?

En utmaning var att införskaffa mycket kunskap under kort tid. Dock löste man detta med god planering.

Du är klar med dina studier, vad gör du idag?

Just nu arbetar jag med histopatologi på ett speciallabb där vi ansvarar för transplantstionsprov, exempelvis hjärta, njurar och levrar. 

Vad har du för tips till blivande studenter?

När du väljer utbildning, låt ingen annan tala om vad som är bäst för dig. Utbildning är en investering, du kommer träffa på svåra och utmanande stunder, men så länge du gör det för din egen skull så är allt värt det. Låt ditt val ta tid och våga vara törstig efter inspiration och kunskap. 

StudentUtbildningsprogram