”Drömmen är att jobba med både människor och djur”

Tre års studier vid Karolinska Institutet har gett Nathalie Frisendahl ett yrke som sjukgymnast, en mängd nära vänner och nya insikter om sig själv. Om ett par år ska hon läsa vidare – till djursjukgymnast.

När Nathalie Frisendahl gick på gymnasiet funderade hon över en framtid som skådespelare eller jurist. Sedan upptäckte hon att en utbildning på KI kunde leda henne till ett verkligt drömjobb; som djursjukgymnast.

– Jag älskar djur och har själv tre hundar som jag tränar och tävlar med. Det var när min hund Leo fick artros, ledförslitning, som jag kom underfund med att yrket djursjukgymnast finns, berättar hon.

För att nå sitt mål och bli djursjukgymnast behöver Nathalie först arbeta som ”vanlig” sjukgymnast med människor i två år. Därefter kan hon påbörja en utbildning i veterinärmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det låter kanske lite märkligt, men så ser vägen till yrket ut. Nathalie förklarar att djur naturligtvis kan få samma sjukdomar och åkommor som människor. Belastningsskador, förslitningar och spänningar kan lindras med sjukgymnastik, och fler och fler blir varse att djur också kan behandlas.

– Inom hästsporten har man arbetat med de frågorna länge. Hästen ska ”hålla” i många år och kostar mycket pengar. Nu har man börjat tänka likadant inom hundvärlden, vilket jag tycker är väldigt bra.

Nathalie avslutade sin treåriga grundutbildning till sjukgymnast vid KI i juni 2013.

– Det har varit fantastiskt roliga år! Eftersom jobbet som sjukgymnast är praktiskt lär man känna sina klasskamrater väldigt snabbt – man får ju direkt börja klämma och känna på varandra, säger hon och skrattar.

Nathalie berättar att hon gick det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet. Hon trodde först inte att hon skulle kunna studera vid KI eftersom hon inte läst naturvetenskapliga ämnen.

– Men där hade jag fel. Det naturvetenskapliga programmet behövs inte för alla utbildningar på KI. En annan föreställning är att studierna här är så krävande att man inte hinner med något
annat än att plugga. Det kan säkert skilja sig mellan utbildningarna, men jag tycker att mitt program gav mig utrymme för både studier, fritid och extrajobb. Det viktiga är att man planerar sin tid.

Under sommaren planerar Nathalie att först semestra på Korsika och sedan vikariera som sjukgymnast på en klinik i Älvsjö. Alla hennes kurskamrater som har sökt sommarjobb har fått det – några har till och med erbjudits fast jobb direkt. Nathalie har också goda möjligheter till fortsatt arbete i höst.

– Jag tror det är viktigt att börja arbeta så fort som möjligt efter studierna för att inte glömma de nya färdigheterna. Det kan ta lite tid att komma in i yrkesrollen och få rutin, säger hon.

Åren på KI har gett Nathalie såväl kunskap och erfarenhet som många nära vänner. Dessutom har de bidragit till hennes personliga utveckling.

– Jag har fått större självkänsla och självförtroende, men också en ökad förståelse och respekt för andra. Jag tycker faktiskt att jag har blivit en bättre människa. Många kurser har bidragit till det, bland annat studierna om psykosomatik där vi fick lära oss hur själslig ohälsa kan ta sig kroppsliga uttryck. Jag har förstått hur viktigt det är att lyssna och vara empatisk.

Namn: Nathalie Frisendahl
Ålder: 23 år
Framtid: Vill starta och driva en egen klinik i ett stort hus, med möjlighet att ta emot både människor och djur som behöver sjukgymnastik.
Råd till blivande studenter: Låt dig inte stressas av tentor och studietakt. På KI läser du en kurs i taget, jämfört med alla ämnen som läses parallellt i gymnasiet. Plugga gärna tillsammans med klasskamraterna i en studiegrupp – det är effektivt och mycket roligare.