Dorit Töniste, student på Arbetsterapeutprogrammet

– Under utbildningen till arbetsterapeut tror jag det är viktigt att lära sig att lyssna på andra, att kunna tolka och ha ett brett kreativt tänkande, som ett eget tankebibliotek dit man kan vända sig för att hitta lösningar när problem uppstår.

– Arbetsterapeuten ska vägleda en annan individ i det den finner meningsfullt i livet så det är viktigt att göra just det, att vägleda - inte finna svaren - men att hjälpa personen att själv komma fram till vad den har för viljor.

Dorit Töniste, Student på Arbetsterapeutprogrammet

 Arbetsterapeuten ska vägleda en annan individ i det den finner meningsfullt i livet

– Som arbetsterapeut ser du individen som helhet utifrån dennes egna dimensioner av exempelvis roller, miljöer, sociala nätverk och kulturella aspekter. Arbetsterapeuten ser först och främst till aktiviteten och inte till nedsättningen. Vi ska därför kunna beskriva aktivitetsproblematiken, kartlägga individens förmågor och utifrån ett multidimensionellt tänkande hjälpa individen med struktur och strategier till ett meningsfullt liv.