Distansutbildningar

Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år. 

Distansutbildningar - program 2019-2020

Distansutbildningar - program 2018-2019

Distansutbildningar - kurser 2019-2020

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15   Avancerad nivå  50% Distans
Barns och ungdomars rätt i vården 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 30   Avancerad nivå  50% Distans
Grundläggande näringsfysiologi 7,5   Grundnivå  25% Distans
Hälsopsykologi - teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 7,5   Grundnivå  50% Distans
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30   Avancerad nivå  50% Distans
Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik 15   Avancerad nivå  25% Distans
Kontaktsjuksköterskan i vården 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Naturläkemedel 7,5   Grundnivå  50% Distans
Palliativ vård 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Projektledning och projekt som arbetsform inom hälso- och sjukvård 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Statistiska metoder med R 7,5   Grundnivå  50% Distans
Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv 15   Avancerad nivå  50% Distans

Distansutbildningar - kurser 2018-2019

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15   Avancerad nivå  50% Distans
Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Barns och ungdomars rätt i vården 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 30   Avancerad nivå  50% Distans
Grundläggande näringsfysiologi 7,5   Grundnivå  25% Distans
Hälsopsykologi - teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 7,5   Grundnivå  50% Distans
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30   Avancerad nivå  50% Distans
Kost och fysisk aktivitet som medicin 7,5   Grundnivå  25% Distans
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Magnetisk resonanstomografi 30   Avancerad nivå  50% Distans
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15   Avancerad nivå  50% Distans
Naturläkemedel 7,5   Grundnivå  50% Distans
Palliativ vård 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Statistiska metoder med R 7,5   Grundnivå  50% Distans
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv 15   Avancerad nivå  50% Distans