Distansutbildningar

Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år. 

Distansutbildningar - program 2018-2019

Distansutbildningar - program 2017-2018

Distansutbildningar - kurser 2018-2019

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distans
Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Barns och ungdomars rätt i vården 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 30 Avancerad nivå 50% Distans
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distans
Hälsopsykologi - teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 7,5 Grundnivå 50% Distans
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distans
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Magnetisk resonanstomografi 30 Avancerad nivå 50% Distans
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distans
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distans
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Statistiska metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Distans
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv 15 Avancerad nivå 50% Distans

Distansutbildningar - kurser 2017-2018

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distans
Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Barns och ungdomars rätt i vården 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 30 Avancerad nivå 50% Distans
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distans
Hälsopsykologi - teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 7,5 Grundnivå 50% Distans
Hörsel-, språk- och kognitionsstörningar hos äldre 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distans
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distans
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distans
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Smärta - från fysiologi till tillämpning inom fysioterapi 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Statistiska metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv 15 Avancerad nivå 50% Distans