Det kretsar kring kåren

Studentkåren är studenternas egen intresseorganisation. Den bevakar utbildningarnas kvalitet och verkar ständigt för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt för dig som student. Kåren fyller också en social funktion som ger dig chans att knyta kontakter och få vänner för livet.

På Karolinska Institutet finns två kårer: Odontologiska föreningen (OF) för studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammet, och Medicinska föreningen (MF) för övriga studenter. MF är den största kåren på KI och den är även Stockholms äldsta studentkår.

Studentkårerna har studentrepresentanter i de flesta beslutsfattande organ på KI. De övervakar utbildningarna som ges på KI och säkerställer att utbildningarna håller en hög standard och representerar studenternas åsikter gentemot KI. De kan också företräda dig som enskild student om du skulle behöva stöd under din utbildning. Utöver studiebevakning arbetar studentkåren även med studiesociala aktiviteter, det vill säga allt som sker vid sidan av föreläsningar och tentor. Vid terminsstart arrangerar kårerna introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig välkommen.

Under terminerna erbjuder de allt ifrån idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, körer, baler, sittningar, spex och orkestrar till kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. Inom kårerna finns flertalet föreningar och utskott att engagera sig i beroende på intresse, till exempel idrott, sång, dans eller samhällspolitiska frågor.

– För mig har engagemanget i kåren inneburit många roliga upplevelser, som att få gå på bal med Nobelpristagare och ordna fester för studenter, såväl som möjligheter att påverka min utbildning och ge mina synpunkter på hur KI kan bli ett så bra universitet som möjligt, berättar Karin Böttiger, ordförande för Medicinska Föreningen.
– Inte minst har kårengagemanget gett mig många nya vänner, och gjort att jag som nyinflyttad till Stockholm kände mig välkommen och trivdes direkt.

Studentförening