"Det känns som att de som ansvarar för utbildningen verkligen månar om mig som student”

Jasmin Barimani, student på Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi.

– Jag ville ha ett yrke som innebär mycketJasmin Barimani, Biomedicinska analytikerprogrammet
patientkontakt, men jag ville även få hjälpa till med att diagnostisera patienter. Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi har du verkligen chans att specialisera dig på olika diagnostiseringsmetoder. Vi använder oss bland annat av ultraljudsteknik för diagnostisering av hjärt- och kärlsjukdomar, EEG och olika neurografimetoder för utredning av epilepsi och andra neurologiska sjukdomar, spirometri för diagnostisering av KOL och astma – bara för att nämna några av alla undersökningsmetoder som finns till hands för en biomedicinsk analytiker med min inriktning.

Hur motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Utbildningen har varit över förväntan! Det är ett väldigt bra upplägg där de tre första terminerna handlar om att få en teoretisk baskunskap om kroppens funktioner och de olika diagnostiska metoder man använder som biomedicinsk analytiker. De övriga terminerna är vi till stor del ute på verksamhetsförlagd utbildning. Då får man verkligen chans att förstå vad arbetsuppgifterna och yrket inom klinisk fysiologi innebär. Utbildningen håller överlag en hög kvalitet och det känns som att de som ansvarar för utbildningen verkligen månar om mig som student. Att vi har ganska små klasser innebär också att man har nära kontakt med lärarna och stor chans att påverka.

Student