”Det känns skönt att veta att jag i mitt dagliga arbete bidrar till möjligheten att brott kan lösas”

Stina Norlin fick sin examen från Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, vid KI år 2008. Idag arbetar Stina som forensiker på Tekniska roteln vid Polismyndigheten i Stockholms län.

Hur gick du ditt arbete som forensiker vid Polisen?Foto av Stina Norlin, alumn från Biomedicinska analytikerprogrammet
– Under min biomedicinska analytikerutbildning valde jag medvetet kurser som jag trodde mig ha nytta av inom detta verksamhetsområde. Efter min kandidatexamen läste jag en masterutbildning inom forensisk vetenskap vid Uppsala universitet och gjorde då mitt masterexamensarbete på den arbetsplats där jag arbetar idag.

– Examensarbetet gjorde att jag dels fick utvecklas i rätt riktning inom relevanta ämnesområden och dels lära känna arbetsplatsen, redan under den perioden kände jag att jag trivdes jättebra. När det sedan uppkom vakanser kunde jag söka en tjänst. Andra saker som kan ha bidragit till att jag fick jobbet var att jag läst kriminologi innan jag började på KI samt att jag under studietiden samtidigt haft jobb som är kopplade till detta område.

– Det jag gillar med mitt jobb är att det alltid känns meningsfullt! Det är skönt att veta att jag i mitt dagliga arbete gör nytta och bidrar till möjligheten att brott kan lösas och klaras upp.