”Det känns extra meningsfullt när jag tillsammans med patienten når det mål vi gemensamt satt upp”

Paulin Ramberg tog examen från Tandhygienistprogrammet vid KI år 2010. Hon arbetar idag som tandhygienist på Folktandvården.

Berätta om ditt jobb som tandhygienist

– En vanlig dag startar med att jag rengör mitt patientrum. Jag spritar alla ytor och plockar fram rena instrument. Därefter läser jag på om de patienter som ska besöka mig under dagen. Jag har patienter i alla åldrar. Ibland utför jag en tandundersökning och tar bort tandsten – andra gånger handlar det om att informera och motivera en patient att till exempel sluta röka.

– Mina dagar är varierade vilket bidrar till ett omväxlande och spännande arbete. Jag älskar mitt jobb, men tillfällen som känns extra meningsfulla är när jag tillsammans med patienten når det mål vi gemensamt satt upp. Det kan handla om att patienten ska börja använda tandtråd, eller få stopp på tandlossning. Eller när ett barn med rädsla för att gå till tandläkaren kommer till mig för att titta på alla instrument och träna på hur ett tandläkarbesök kan gå till – då känns det alltid lite extra varmt i hjärtat när man får höra barnet gå ut från undersökningsrummet och säga: ”Pappa, det var roligt att gå till tandhygienisten!”.

AlumnTandhygienistprogrammet